Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Klik in het submenu (= de groene balk) op een titel, bijvoorbeeld 'Kandidatenlijsten' om te zien welke politieke groeperingen met welke kandidaten kandideren.

 

 

Bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 stellen 6 politieke groeperingen in totaal 125 personen uit de 16 dorpen kandidaat.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 stonden 158 personen kandidaat.

Alleen D66 heeft in 2018 meer kandidaten dan in 2014.

Progressief Akkoord Leudal lijkt ook 3 kandidaten meer te hebben dan in 2014 maar als wordt beseft dat eigenlijk de PvdA moet worden meegerekend, dan zijn het er in 2018 toch 13 minder dan in 2014.

 

Waar komen de kandidaten vandaan?

 

 

 

Samen Verder

Ronduit Open

CDA

D66

VVD

Progressief AL

totaal

Baexem

1

0

3

1

0

0

5

Buggenum

3

1

0

0

0

0

4

Ell

2

1

1

0

0

1

5

Grathem

3

1

1

1

1

1

8

Haler

0

1

1

0

0

1

3

Haelen

3

1

2

4

0

0

10

Heibloem

1

1

1

0

0

1

4

Heythuysen

6

5

6

4

2

3

26

Horn

5

1

2

2

4

1

15

Hunsel

1

0

1

0

0

1

3

Ittervoort

2

1

1

0

0

4

8

Kelpen-Oler

1

2

2

0

1

0

6

Neer

2

0

2

3

1

0

8

Neeritter

2

0

1

0

0

2

5

Nunhem

2

0

1

0

0

1

4

Roggel

3

1

2

2

1

2

11

Totaal

37

16

27

17

10

18

125

Voor de namen van alle 125 kandidaten: klik in de groene balk, aan de rechterzijde, op het woord 'Kandidatenlijsten' en kies vervolgens een lijst.

Politiek Leudal

Gemeenteraadsverkiezingen

21 maart 2018

 

Om de 4 jaar vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad.

 

In de Kieswet (artikel C4) is geregeld dat de leden van de gemeenteraden worden gekozen voor vier jaren. Zij treden tegelijk af met ingang van de donderdag in de periode van 23 tot en met 29 maart (dat geldt dus in 2018, 2022, 2026 etc.).

In 2018 treden zij af op de laatst mogelijke dag: 29 maart.

Helemaal precies gezegd houdt hun raadslidmaatschap op op woensdag 28 maart 2018 om 24.00 uur.

 

Op dindag 27 maart 2018 komt de gemeenteraad van Leudal, in oude samenstelling (= de samenstelling van 2014-2018) voor de laatste keer in vergaderng bijeen. De raad beslist dan o.a. over toelating van de op 21 maart 2018 nieuw gekozen raadsleden (er wordt gekeken of de nieuwelingen voldoen aan de wettelijke vereisten van de artikelen 10 en 13 van de Gemeentewet).

 

Op donderdag 29 maart 2018 worden in de openbare raadsvergadering, die om 19.30 uur begint, alle 25 raadsleden beëdigd (ook zij die al in de oude gemeenteraad zitting hadden).

 

Op die donderdag functioneren dus tussen 00.00 uur en iets na 19.30 uur geen beëdigde raadsleden. In die periode neemt de burgemeester de honneurs van de gemeenteraad waar.