Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

21 maart 2018

 

Om de 4 jaar vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad.

 

In de Kieswet (artikel C4) is geregeld dat de leden van de gemeenteraden worden gekozen voor vier jaren. Zij treden tegelijk af met ingang van de donderdag in de periode van 23 tot en met 29 maart (dat geldt dus in 2018, 2022, 2026 etc.).

In 2018 treden zij af op de laatst mogelijke dag: 29 maart.

Helemaal precies gezegd houdt hun raadslidmaatschap op op woensdag 28 maart 2018 om 24.00 uur.

 

Op dindag 27 maart 2018 komt de gemeenteraad van Leudal, in oude samenstelling (= de samenstelling van 2014-2018) voor de laatste keer in vergaderng bijeen. De raad beslist dan o.a. over toelating van de op 21 maart 2018 nieuw gekozen raadsleden (er wordt gekeken of de nieuwelingen voldoen aan de wettelijke vereisten van de artikelen 10 en 13 van de Gemeentewet).

 

Op donderdag 29 maart 2018 worden in de openbare raadsvergadering, die om 19.30 uur begint, alle 25 raadsleden be√ędigd (ook zij die al in de oude gemeenteraad zitting hadden).

 

Op die donderdag functioneren dus tussen 00.00 uur en iets na 19.30 uur geen be√ędigde raadsleden. In die periode neemt de burgemeester de honneurs van de gemeenteraad waar.