Kandidatenlijsten

 

 

Welke politieke groeperingen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leudal van 21 maart 2018?

 

Kandidatenlijsten hebben gewoonlijk een ‘partijnaam’

 

In Nederland wordt bij verkiezingen van een volksvertegenwoordiging (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad) gewerkt met stembiljetten waarop kandidatenlijsten staan met bovenaan de naam van de politieke groepring. Zo waren er bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014 in Leudal acht kandidatenlijsten: Lijst 1 Samen Verder, Lijst 2 Ronduit Open, Lijst 3 CDA, Lijst 4 VVD, Lijst 5 Progressief Leudal, Lijst 6 PvdA, Lijst 7 OPA en Lijsy 8 D66.

 

Op 21 maart 2018 wordt in Leudal opnieuw een gemeenteraadsverkiezing gehouden. Dat gebeurt om de vier jaar. Anders dan bij de Tweede Kamer, heeft het eventuele tussentijdse ontslag van één of meer wethouders (te vergelijken met ‘de val’ van een minister of het hele Kabinet), geen invloed op dat ritme van om de vier jaar.

 

Op 9 februari 2018 wordt duidelijk wie meedoet.

 

Bepalend om met een lijst te kunnen meedoen is in 2018 de datum van maandag 5 februari. Tussen 09.00 en 17.00 uur dienen op die dag alle politieke groeperingen die met een lijst willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing zich met allerlei papieren te melden in het gemeentehuis. De stukken dienen aan diverse eisen te voldoen. Het centraal stembureau van de gemeente (= de burgemeester + een paar ambtenaren) bepaalt de geldigheid.

 

Pas op vrijdag 9 februari 2018 wordt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau (naar mijn verwachting aanvang 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis), formeel bekend welke kandidatenlijsten gaan meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

 

Ook worden in die zitting de kandidatenlijsten genummerd. Op grond van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 (volgorde: wie toen de meeste stemmen behaalde) krijgt bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 Samen Verder lijst nummer 1, Ronduit Open nummer 2, CDA nummer 3, D66 nummer 4 en VVD nummer 5, indien en voor zover die politieke groeperingen in 2018 gaan meedoen en een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd.

Andere politieke groeperingen die gaan meedoen zullen via een loting een hoger lijstnummer krijgen toegewezen. Tot die 'andere' behoort in elk geval Progressief Akkoord Leudal, een 'nieuwe' poltieke groepering waarvan de kern is voortgekomen uit Progressief Leudal. Mochten er, buiten Progressief Akkoord Leudal, geen andere groeperingen gaan meedoen dan krijgt Progressief Akkoord Leudal lijst nummer 6 toegewezen.

 

 

Overigens: op 21 januari 2018 dienen politieke groeperingen, die in de zittingsperiode 2014-2018 niet over minimaal één raadszetel beschikken en wel van plan zijn een kandidatenlijst in te dienen op 5 februari 2018, een bedrag van € 225 euro op de gemeenterekening van Leudal te hebben overgemaakt als waarborgsom. Dat bedrag krijgt een politieke groepring teruggestort als ze bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 minimaal één raadszetel gaat halen. Heeft een politieke groepering (zonder raadszetels in de periode 2014-2018) echter niet tijdig betaal dan kan ze geen geldige kandidatenlijst indienen op 5 februari 2018.

 

 

Registratie van een partijnaam t.b.v. de kandidatenlijst

 

Tenslotte nog de naam (‘aanduiding’) boven een lijst. Om een naam te mogen voeren boven een kandidatenlijst dient een politieke groepering die uiterlijk 27 december 2017 te hebben laten registreren bij de gemeente. In Leudal zal Progressief Akkoord Leudal zich tijdig moeten melden omdat hier sprake is van een nieuwe partijnaam.

 

Worden niet geregistreerde namen van kandidatenlijsten per definitie op 21 maart 2018 allemaal naamloze kandidatenlijsten? Nee.

 

Politieke partijen, die geregistreerd zijn voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten, hoeven zich voor de komende gemeenteraadsverkiezing niet opnieuw te laten registreren. Waarschijnlijk zal op 30 december 2017 is in de Staatscourant een overzicht worden gepubliceerd van de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen, die voor deze zogenoemde ‘doorwerking’ in registratie in aanmerking komen. Dat betekent dat tientallen bij de Tweede Kamer geregistreerd staande politieke groeperingen en enkele bij Provinciale Staten van Limburg geregistreerd staande politieke groeperingen op 5 februari 2018 een kandidatenlijst (zouden) kunnen inleveren met de garantie dat hun naam bovenaan de lijst staat. De namen van die tientallen politieke groeperingen zullen onderaan deze pagina worden opgesomd.

 

Lokale politieke groeperingen, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven ook al niet hun naam opnieuw te laten registreren. Dat geldt dus voor Samen Verder en Ronduit Openl.

 

Andere politieke groeperingen die eventueel een geldige kandidatenlijst inleveren doen dan op 21 maart 2018 mee zonder naam bovenaan de lijst.

 

Conclusie

 

 

A.

 

Wie (partijen + personen) er in Leudal mee gaat doen op 21 maart 2018 wordt op 9 februari 2018, vanaf 16.00 uur, duidelijk;

 

 

B.

 

Verwacht mag worden dat de huidige in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke groeperingen opnieuw gaan meedoen, namelijk

 

> lijst 1: Samen Verder

 

> lijst 2: Ronduit Open,

 

> lijst 3: CDA

 

> lijst 4: D66

 

> lijst 5: VVD

 

> lijst 6: Progressief Akkoord Leudal.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opsomming van - bij 'hogere' overheden geregistreerd staande - politieke groeperingen die door middel van zogenoemde 'doorwerking' een kandidatenlijst zouden mogen inleveren in de gemeente Leudal ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 waarbij zij die naam bovenaan de kandidatenlijst mogen voeren.

 

(informatie volgt eind december 2017)

 

 

 

 

 

 

Politiek Leudal