Hoeveel stemmen verschil

 

 

VERSCHIL MET ÉÉN ZETEL MÉÉR OF ... MINDER

 

 

 

In het keuzemenu boven de foto kun je bij de stembusuitslagen de berekeningen lezen hoe een stembusuitslag, zoals die van 21 maart 2018, wordt vertaald in zetels per partij. Zo zie je dat:

1. Samen Verder met 4.207 stemmen 7 zetels wist te behalen;

2. Ronduit Open met 3.205 stemmen 6 zetels;

3. CDA met 3.136 stemmen 5 zetels;

4. D66 met 2.104 stemmen 3 zetels;

5. VVD met 1.080 stemmen 2 zetels;

6. Progressief Akkoord Leudal met 1.327 stemmen 2 zetels.

 

Het is aardig om te berekenen met hoeveel stemmen méér je een extra zetel zou hebben behaald.

Van de andere kant: met hoeveel stemmen minder zou je een zetel hebben verloren?

 

In de berekening hieronder geef ik dat aan.

Eén ding zeg ik daarbij voorop: Als ik bijvoorbeeld zeg: met 50 stemmen meer zou een partij A een zetel extra hebben behaald dan bedoel ik dat er extra stemmers naar de stembus zouden zijn gegaan die die 50 stemmen aan die partij A zouden hebben gegeven. Dus niet dat mensen die nu 50 stemmen op de partiijen B of E hebben uitgebracht hun stem aan partij A zouden hebben gegeven. Kortom: het gaat in dat voorbeeld om echt extra stemmen.

 

 

Hoe moet je de tabel lezen? Voorbeelden maken dat duidelijk.

 

> als D66 33 stemmen meer zou hebben gekregen, dan zou ze niet 3 zetels hebben behaald maar 4 zetels.

 

> als een partij een zetel extra zou hebben gekregen (zoals in dit bovenstaande voorbeeld D66), dan gaat dat vanzelfsprekend ten koste van het zeteltal van een andere partij. Ronduit Open zou in dat geval een zetel hebben ingeleverd en daardoor niet op 6 zetels zijn uitgekomen maar op 5.

 

> in de tabel staat dat er soms wordt geloot. Het kan voorkomen dat bij een bepaald aantal stemmen partijen moeten loten wie een (rest)zetel krijgt.

Als het CDA 69 stemmen meer zou hebben gekregen dan zou zij met Ronduit Open hebben geloot om een zetel, bij 70 stemmen meer voor het CDA dan zou het CDA die extra zetel zonder meer binnen hebben.

 

 

Het bovenstaande bevat voorbeelden van wanneer een zetel méér zou zijn gekregen, in de rechterkolommen staan de getallen wanneer een partij een zetel minder zou hebben gekregen.

 

> als de VVD 29 stemmen minder zou hebben gekregen dan zou ze geen 2 maar 1 zetel in de raad hebben en zou die andere zetel zijn gegaan naar D66.

 

Deze getallen aan die rechterkant van de tabel geven dus eigenlijk aan 'hoe stevig' die laatste zetel is die een partij heeft gekregen.

> als D66 526 stemmen minder zou hebben gekregen, dan zou ze nog steeds die 3 zetels hebben gehad die ze nu ook heeft gekregen.

Voor Samen Verder en het CDA geldt ongeveer ook zoiets: zij zouden elk ruim 500 stemmen minder mogen hebben (Samen Verder 524 stemmen, CDA 505 stemmen) om toch zeker geen zetelverlies te lijden en dus 7 respectievelijk 5 zetels in de raadzaal te kunnen innemen.

 

Bij 275 stemmen minder voor Progressief Akkoord Leudal zou zij met D66 hebben moeten loten om een zetel: zou Progressief Akkoord Leudal de loting hebben gewonnen dan zou ze haar 2 zetels behouden, zou ze de loting hebben verloren dan zou ze op 1 zetel zijn uitegkomen en D66 zou van 3 naar 4 zetels zijn gegaan.

 

 

Als er een streepje staat (-) betekent dat dat niet van toepassing is.

Politiek Leudal

 

loten bij ... stemmen meer

zetel er bij met ... stemmen meer

extra zetel gaat ten koste van

loten bij ... stemmen minder

zetel er af met ... stemmen minder

zetel gaat naar

Samen Verder (7 zetels)

-

271

Ronduit Open

525

526

D66

Ronduit Open (6 zetels)

575

576

VVD

49

50

D66

CDA (5 zetels)

69

70

Ronduit Open

506

507

D66

D66 (3 zetels)

-

33

Ronduit Open

-

527

Samen Verder

VVD (2 zetels)

-

523

Ronduit Open

28

29

D66

Progressief Akkoord Leudal (2 zetels)

-

276

Ronduit Open

275

276

D66