Totaalberekeningen

Stembusuitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

 

 

 

De einduitslag van de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Leudal van 21 maart 2018 luidt als volgt (in totaal zijn 25 raadszetels beschikbaar)

 

 

STEMCIJFERS EN AANTALLEN ZETELS

 

 

 

 

Lijst 1: Samen Verder

Samen Verder behaalde in 2018 met 4.207 stemmen 7 raadszetels (6 volle zetels + de eerste van drie restzetels).

 

In 2014 behaalde ze met 5.046 stemmen 9 raadszetels.

 

Ze verloor in 2018 dus 839 stemmen ten opzichte van 2014 (= een verlies van 5,77 %).

 

 

Lijst 2: Ronduit Open

 

Ronduit Open behaalde in 2018 met 3.205 stemmen 6 raadszetels (5 volle zetels + de derde restzetel van drie restzetels).

 

In 2014 behaalde ze met 3.883 stemmen 7 raadszetels.

 

Ze verloor in 2018 dus 678 stemmen ten opzichte van 2014 (= een verlies van 4,66 %).

 

 

Lijst 3: CDA

 

Het CDA behaalde in 2018 met 3.136 stemmen 5 raadszetels (5 volle zetels).

 

In 2014 behaalde ze met 2.661 stemmen 5 raadszetels.

 

Ze won in 2018 dus 475 stemmen ten opzichte van 2014 (= een winst van 3,04 %).

 

 

Lijst 4: D66

 

D66 behaalde in 2018 met 2.104 stemmen 3 raadszetels (3 volle zetels).

 

In 2014 (ze deed toen voor het eerst mee) behaalde ze met 1.421 stemmen 2 raadszetels.

 

Ze won in 2018 dus 683 stemmen ten opzichte van 2014 (= een winst van 4,48 %).

 

 

Lijst 5: VVD

 

De VVD behaalde in 2018 met 1.080 stemmen 2 raadszetels (1 volle zetel + de tweede restzetel van drie restzetels).

 

In 2014 behaalde ze met 1.033 stemmen 1 raadszetel.

 

Ze won in 2018 dus 47 stemmen ten opzichte van 2014 (= een winst van 0,27 %).

 

 

Lijst 6: Progressief Akkoord Leudal

 

Progressief Akkoord Leudal behaalde in 2018 met 1.327 stemmen 2 raadszetels.

 

In 2014 behaalde ze (onder de naam Progressief Leudal) met 923 stemmen 1 raadszetel.

 

Ze won in 2018 dus 404 stemmen ten opzichte van 2014 (= een winst van 2,64 %).

 

 

 

 

 

 

BEREKENINGEN

 

Er waren, naast de 15.059 geldige stemmen (2014: 15.949) ook nog 198 blanco stemmen (2014: 88) en 70 ongeldige stemmen (2014: 42).

 

Er waren 29.395 kiesgerechtigden opgeroepen (2014: 29.157).

Het opkomstpercentage bedraagt daardoor: 52,14 % (2014: 55,15 %).

De kiesdeler bedraagt 602,36 (2014: 637,96), namelijk 15.059 geldige stemmen gedeeld door 25 raadszetels.

De voorkeurstemmendrempel (25% daarvan) komt daardoor op 151 stemmen (2014: 160).

 

De zetelverdeling ging als volgt:

In eerste instantie werden er 22 zogenoemde ‘volle raadszetels’ verdeeld over de zes kandidatenlijsten: Samen Verder 6 zetels, Ronduit Open 5 zetels, CDA 5 zetels, D66 3 zetels, VVD 1 zetel en Progressief Akkoord Leudal 2 zetels. Er waren dus nog 3 restzetels te verdelen.

NB Het aantal ‘volle raadszetels’ is het aantal keren dat de kiesdeler past in het door een partij behaalde aantal stemmen (cijfers achter de komma komen te

vervallen).

 

Vervolgens kwam de 1e restzetel bij Samen Verder terecht: grootste gemiddelde met 601,00 stemmen (4207 : 7 zetels).

De 2e restzetel kwam bij de VVD terecht: grootste gemiddelde met 540,00 (1080 : 2 zetels).

De 3e restzetel kwam bij Ronduit Open terecht: grootste gemiddelde met 534,17 (3205 : 6 zetels).

 

 

 

Politiek Leudal