Kandidatenlijsten

 

 

 

 

 

Hier kun je de lijsten zien van kandidaten die gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

 

Tot vrijdag 7 februari 2014 is deze informatie gebaseerd op datgene wat de politieke groeperingen zelf naar buiten brengen.

Vanaf vrijdag 7 februari 2014 (openbare zitting centraal stembureau in de raadzaal om 16.00 uur) is definitief welke kandidatenlijsten meedoen met welke namen.

 

Houd in het submenu (groene balk boven de foto) de muis op de tekst 'De kandidatenlijsten'. Er ontrolt dan een menu met de namen van de lijsten met alle kandidaten van de desbetreffende politieke groepering.