Lijst 7 OPA

 

 

 

 

 

Kandidatenlijst OPA Leudal

 

 

De politieke groepering OPA Leudal (Ouderen Politiek Actief Leudal) heeft de volgende kandidatenlijst.

 

 

1. Gijsbert Ruiter, Haelen (-)

 

2. Gijsbert van der Marel, Kelpen-Oler (-)

 

3. Truus Cornelissen, Heythuysen (-)

 

4. Petra Beeren - Adriaans, Roermond (-), is ook lijsttrekker van OPA Roermond zijn (t/m 11 oktober 2013 was ze fractievoorzitter van de SP Roermond,

daarna vormde ze in de raad van Roermond de eenmensfractie PeeT)

 

5. Rob Hompe, Roermond (-), is ook tweede op de lijst van OPA Roermond

 

6. Bob Tiggelman, Roermond (-)

 

7. Dick Schouw, Oss (-)

 

 

 

 

NB 1.

De volgorde op de kandidatenlijst is wat OPA (ook landelijk) zelf betreft niet interessant. Zij hanteert, zodra de uitslag bekend is, het systeem van 'wie de meeste stemmen heeft vergaard krijgt de zetel, enzovoort. Wettelijk geldt een ander systeem ('van boven naar beneden' op de lijst, eventueel voorafgegaan door kandidaten die de 25% voorkeurstemmendrempel hebben gehaald; in Leudal ligt die 25%-drempel bij een opkomst van 55% rond de 170 stemmen), maar een partij kan aan haar eigen kandidaten verzoeken de op grond van het wettelijke systeem gekozen kandidaten van hun benoeming als raadslid af te zien zodat toch degene die volgens het partijsysteem het zou moeten worden het ook wordt.

 

 

NB 2.

Zoals jullie kunnen zien wonen 4 van de 7 genoemde kandidaten niet in de gemeente Leudal. Om te kunnen kandideren is het in principe wel noodzakelijk dat je in de gemeente Leudal woont.

Maar, er is één uitzondering, namelijk als een persoon bij de kandidaatstelling verklaart dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in de gemeente Leudal.

 

Komt het centraal stembureau van de gemeente Leudal er achter dat een kandidaat zo’n verklaring ook in een andere gemeente heeft afgegeven, dan schrapt het centraal stembureau de naam van de kandidatenlijst.

Volgens een bericht van Omroep Brabant + een radio interview van Radio 1 d.d. 2 januari 2014 zou de heer Dick Schouw (initiatiefnemer van OPA in Nederland), die in Oss woont, op de kandidatenlijst van OPA in Utrecht gaan staan. Hij heeft de daad niet bij het woord gevoegd.

De heer Schouw meldde bovendien 's avonds - een uur ná de kandidaatstelling - op z'n Twitteraccount d.d. 3 februari 2014 dat hij ook in Eindhoven op de kandidatenlijst van OPA zou staan staat. Letterlijk luidde z'n twitter 'Vraag die openstaat of Eindhoven mijn kandidatuur accepteert.'. Het blijkt dat hij helemaal niet op een kandidatenlijst staat. Tja ...

Kennelijk is hij er achter gekomen dat zijn naam van alle kandiatenlijsten buiten zijn woonplaats zou worden geschrapt als hij twee verklaringen zou hebben afgegeven aan evenzovele gemeenten waar hij zich zou vestigen ingeval van het aannemen van een benoeming als raadslid.

Op grond van artikel I 6 van de Kieswet en wel het eerste lid aanhef en onder f, vindt dan dat schrappen van de naam plaats.

 

 

Overigens: wonen in bijvoorbeeld Roermond en kandideren in zowel de eigen woonplaats Roermond als in Leudal (met afgifte van een vestigingsverklaring) kan wel. Maar bijvoorbeeld wonen en kandideren in Roermond en zowel in Leudal als Maasgouw meedoen en in Leudal en Maasgouw een vestingingsverklaring afgeven, dat kan dus niet.

 

Kortom: iemand kan in twee gemeenten (waaronder z'n eigen gemeente) kandideren, maar dan dient de kandidaat voor die maximaal één gemeente waar hij/zij niet woont een vestigingsverklaring af te geven.