Totaalberekeningen

 

 

 

Stembusuitslag gemeenteraadsverkiezing 2010

 

 

 

De einduitslag van de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Leudal van 3 maart 2010 luidt als volgt (in totaal zijn 25 raadszetels beschikbaar)

 

 

STEMCIJFERS EN AANTALLEN ZETELS

 

 

Lijst 1: CDA

 

Het CDA behaalde in 2010 met 3.225 stemmen 5 raadszetels.

 

In 2006 behaalde ze met 4.980 stemmen 6 raadszetels.

 

 

Lijst 2: Samen Verder

 

Samen Verder behaalde in 2010 met 5.407 stemmen 8 raadszetels.

 

In 2006 behaalde ze met 9.204 stemmen 12 raadszetels

(let wel: dit stemcijfer van 2006 is inclusief de stemmen die op de kandidatenlijsten van Nieuw Akkoord + Dorpen-Belang, die later - in 2009 - bij Samen Verder aansloten, zijn uitgebracht).

 

 

Lijst 3: Ronduit Open

 

Ronduit Open behaalde in 2010 met 4.214 stemmen 7 raadszetels.

 

In 2006 behaalde ze met 3.705 stemmen 4 raadszetels.

 

 

Lijst 4: VVD

 

De VVD behaalde in 2010 met 1.246 stemmen 2 raadszetels.

 

In 2006 behaalde ze met 1.465 stemmen 1 raadszetel.

 

 

Lijst 5: Progressief Leudal

 

Progressief Leudal behaalde in 2010 met 1.083 stemmen 2 raadszetels.

 

In 2006 behaalde ze met 1.200 stemmen 1 raadszetel.

 

 

Lijst 6: PvdA

 

De PvdA behaalde in 2010 met 756 stemmen 1 raadszetel.

 

In 2006 behaalde ze met 1.168 stemmen 1 raadszetel.

 

 

BEREKENINGEN

 

Er waren, naast de 15.931 geldige stemmen (2006: 21.722) ook nog 56 blanco stemmen (2006: 133) en 30 ongeldige stemmen (2006: konden geen ongeldige stemmen worden uitgebracht, daar toen nog werd gestemd met de stemcomputer).

 

Er waren 28.887 kiesgerechtigden opgeroepen (2006: 28.257). Het opkomstpercentage bedraagt daardoor: 55,45 % (2006: 77,34 %; toen waren er tegelijkertijd tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen). De kiesdeler bedraagt 637,24 (2006: 868,88), namelijk 15.931 geldige stemmen gedeeld door 25 raadszetels. De voorkeurstemmendrempel (25% daarvan) komt daardoor op 160 (2006: 218) stemmen.

 

De zetelverdeling ging als volgt: In eerste instantie werden er 22 zogenoemde ‘volle raadszetels’ verdeeld over de zes kandidatenlijsten: CDA 5 zetels, Samen Verder 8 zetels, Ronduit Open 6 zetels, VVD 1 zetel, Progressief Leudal 1 zetel en PvdA 1 zetel. Er waren dus nog 3 restzetels te verdelen. NB Het aantal ‘volle raadszetels’ is het aantal keren dat de kiesdeler past in het door een partij behaalde aantal stemmen.

 

Vervolgens kwam de 1e restzetel bij de VVD terecht: grootste gemiddelde met 623 stemmen (1246 : 2 zetels).

De 2e restzetel bij de lijstverbinding van Progressief Leudal en PvdA: grootste gemiddelde met 613 stemmen (1083 + 756 en dat totaal gedeeld door 3 zetels).

De 3e restzetel kwam – op het nippertje – bij Ronduit Open terecht: grootste gemiddelde met 602 stemmen (4214 : 7 zetels). Indien Samen Verder (grootste gemiddelde: 600,7778) 12 stemmen méér zou hebben gehaald (of Ronduit Open zou er 9 minder hebben gekregen) dan zou de 3e restzetel naar Samen Verder zijn gegaan.

 

Tenslotte moest binnen de lijstverbinding van Progressief Leudal en PvdA die ene restzetel nog aan één van beide worden toegekend. Bij dergelijke verdelingen binnen een lijstverbinding wordt gewerkt met een combinatiekiesdeler (nu met gezamenlijk 1 restzetel en elk 1 volle zetel niet interessant) en – let wel – de grootste overschotten. Progressief Leudal behaalde meer stemmen dan de PvdA, dus Progressief Leudal kreeg de restzetel en komt op een totaal van 2 zetels.

Indien er geen lijstverbinding zou zijn geweest tussen Progressief Leudal en de PvdA, dan zou Samen Verder een restzetel hebben gekregen en uitgekomen zijn op 9 zetels. Progressief Leudal zou dan geen restzetel hebben gekregen en zijn blijven steken op 1 zetel.