Cijfers per dorpskern

 

 

 

Hier vind je per dorpskern de stembusuitslagen.

 

Drie kanttekeningen:

 

1. kiesgerechtigden zijn niet verplicht om hun stem in het stembureau van hun dorpskern uit te brengen. Ze kunnen hun stem ook in een andere kern van de gemeente Leudal uitbrengen.

 

2. In 2014 was er één mobiel stembureau. Dat had zowel standplaats in Haelen als in Heythuysen. De stemmen van het mobiel stembureau zijn voor de ene helft toegerekend aan Haelen en voor de andere helft aan Heythuysen, met zo nodig een afronding in het voordeel van Heythuysen.

In 2010 waren er nog twee stembureaus: de ene in Haelen en de ander in Heythuysen met exact dezelfde standplaatsen. Toen bleek het stemmental precies gelijkelijk verdeeld over beide kernen, vandaar in 2014 die toerekening voor de ene helft naar Haelen en de ander naar Heythuysen.