Hoeveel stemmen verschil

 

 

 

 

VERSCHIL MET ÉÉN ZETEL MÉÉR OF ... MINDER

 

 

 

 

In het keuzemenu boven de foto kun je bij de stembusuitslagen de berekeningen lezen hoe een stembusuitslag, zoals die van 19 maart 2014, wordt vertaald in zetels per partij. Zo zie je dat:

1. Samen Verder met 5.046 stemmen 9 zetels wist te behalen;

2. Ronduit Open met 3.883 stemmen 7 zetels;

3. CDA met 2.661 stemmen 5 zetels;

4. VVD met 1.033 stemmen 1 zetel;

5. Progressief Leudal met 923 stemmen 1 zetel;

6. PvdA met 527 stemmen 0 zetels;

7. OPA met 455 stemmen 0 zetels;

8. D66 met 1421 stemmen 2 zetels.

 

Het is aardig om te berekenen met hoeveel stemmen méér je een extra zetel zou hebben behaald of überhaupt een zetel zou hebben behaald.

Van de andere kant: met hoeveel stemmen minder zou je een zetel hebben verloren?

 

In de berekening hieronder geef ik dat aan.

Eén ding zeg ik daarbij voorop: Als ik bijvoorbeeld zeg: met 50 stemmen meer zou een partij A een zetel extra hebben behaald dan bedoel ik dat er extra stemmers naar de stembus zouden zijn gegaan die die 50 stemmen aan die partij A zouden hebben gegeven. Dus niet dat mensen die nu 50 stemmen op de partiijen B of E hebben uitgebracht hun stem aan partij A zouden hebben gegeven. Kortom: het gaat in dat voorbeeld om echt extra stemmen.

 

 

Hoe moet je de tabel lezen? Voorbeelden maken dat duidelijk.

> als de PvdA 6 stemmen meer zou hebben gekregen of OPA zou 78 stemmen meer hebben gekregen, dan zouden ze een zetel hebben bemachtigd.

> als de VVD 32 stemmen meer zou hebben gekregen, dan zou ze niet op 1 zetel zijn blijven steken maar er 2 hebben gekregen.

> als een partij een zetel extra zou hebben gekregen, dan gaat dat vanzelfsprekend ten koste van het zeteltal van een andere partij. Met 277 stemmen extra zou Samen Verder een extra zetel hebben gekregen (van 9 naar 10 zetels), het CDA zou dan één zetel hebben ingeleverd (van 5 naar 4 zetels).

> in de tabel staat dat er soms wordt geloot. Het kan voorkomen dat bij een bepaald aantal stemmen partijen moeten loten wie een (rest)zetel krijgt. In het voorbeeld van zojuist: als Samen Verder 276 stemmen meer zou hebben gekregen dan zou zij met het CDA hebben geloot om een zetel, bij 277 stemmen meer dan heeft Samen Verder die extra zetel zonder meer binnen, omgekeerd: als Samn Verder 'maar' 275 stemmen meer zou hebben gehad dan zou ze geen extra zetel krijgen en blijft die zetel bij het CDA.

 

 

Het bovenstaande bevat voorbeelden van wanneer een zetel meer zou zijn gekregen, in de rechterkolommen staan de getallen wanneer een partij een zetel minder zou hebben gekregen.

> als het CDA 27 stemmen minder zou hebben gekregen dan zou ze geen 5 maar 4 zetels in de raad hebben en zou die zetel zijn gegaan naar de PvdA.

 

Deze getallen aan die rechterkant van de tabel geven dus eigenlijk aan 'hoe stevig' die laatste zetel is die een partij heeft gekregen.

> als de VVD 505 stemmen minder zou hebben gekregen, dan zou ze nog steeds die ene zetel hebben gehad die ze nu ook heeft gekregen. Bij 506 stemmen minder zou het loten zijn geweest om een zetel, bij 507 stemmen minder dan zou de VVD haar ene zetel hebben verloren en uit de raad van Leudal zijn verdwenen.

 

Als er een streepje staat (-) betekent dat dat niet van toepassing is. Bijvoorbeeld: bij de PvdA en OPA staat in de rechterkolommen een streepje omdat zij al geen zetel hebben en er dus ook geen kunnen verliezen.

 

 

Partij

Eén zetel er bij met ... stemmen meer

Eén zetel er af met ... stemmen minder

 

loten bij ... stemmen meer

zetel er bij met ... stemmen meer

extra zetel gaat ten koste van

loten bij ... stemmen minder

zetel er af met ... stemmen minder

zetel gaat naar

Samen Verder (9 zetels)

276

277

CDA

303

304

PvdA

Ronduit Open (7 zetels)

-

375

CDA

194

195

PvdA

CDA (5 zetels)

-

668

Ronduit Open

26

27

PvdA

VVD (1 zetel)

-

32

CDA

506

507

PvdA

Progressief Leudal (1 zetel)

-

142

CDA

396

397

PvdA

PvdA (0 zetels)

-

6

CDA

-

-

-

OPA (0 zetels)

-

78

CDA

-

-

-

D66 (2 zetels)

-

176

CDA

367

368

PvdA