Totaalberekeningen

 

 

 

Stembusuitslag gemeenteraadsverkiezing 2014

 

 

 

De einduitslag van de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Leudal van 19 maart 2014 luidt als volgt (in totaal zijn 25 raadszetels beschikbaar)

 

 

STEMCIJFERS EN AANTALLEN ZETELS

 

 

 

 

Lijst 1: Samen Verder

 

Samen Verder behaalde in 2014 met 5.046 stemmen 9 raadszetels (7 volle zetels + de eerste en tweede restzetel van vier restzetels).

 

In 2010 behaalde ze met 5.407 stemmen 8 raadszetels.

 

 

Lijst 2: Ronduit Open

 

Ronduit Open behaalde in 2014 met 3.883 stemmen 7 raadszetels (6 volle zetels + de derde restzetel van vier restzetels).

 

In 2010 behaalde ze met 4.214 stemmen 7 raadszetels.

 

 

Lijst 3: CDA

 

Het CDA behaalde in 2014 met 2.661 stemmen 5 raadszetels (4 volle zetels + de vierde van vier restzetels).

 

In 2010 behaalde ze met 3.225 stemmen 5 raadszetels.

 

 

Lijst 4: VVD

 

De VVD behaalde in 2014 met 1.033 stemmen 1 raadszetel.

 

In 2010 behaalde ze met 1.246 stemmen 2 raadszetels.

 

 

Lijst 5: Progressief Leudal

 

Progressief Leudal behaalde in 2014 met 923 stemmen 1 raadszetel.

 

In 2010 behaalde ze met 1.083 stemmen 2 raadszetels.

 

 

Lijst 6: PvdA

 

De PvdA behaalde in 2014 met 527 stemmen 0 raadszetels.

 

In 2010 behaalde ze met 756 stemmen 1 raadszetel.

 

 

Lijst 7: OPA

 

OPA behaalde in 2014 met 455 stemmen 0 raadszetels.

 

Het was de eerste keer dat OPA meedeed.

 

 

Lijst 8: D66

 

D66 behaalde in 2014 met 1.421 stemmen 2 raadszetels.

 

Het was de eerste keer dat D66 meedeed.

 

BEREKENINGEN

 

Er waren, naast de 15.949 geldige stemmen (2010: 15.931) ook nog 88 blanco stemmen (2010: 56) en 42 ongeldige stemmen (2010: 30).

 

Er waren 29.157 kiesgerechtigden opgeroepen (2006: 28.887). Het opkomstpercentage bedraagt daardoor: 55,15 % (2010: 55,45 %). De kiesdeler bedraagt 637,96 (2010: 637,24), namelijk 15.949 geldige stemmen gedeeld door 25 raadszetels. De voorkeurstemmendrempel (25% daarvan) komt daardoor op 160 stemmen (2010: ook 160).

 

De zetelverdeling ging als volgt:

In eerste instantie werden er 21 zogenoemde ‘volle raadszetels’ verdeeld over de acht kandidatenlijsten: Samen Verder 7 zetels, Ronduit Open 6 zetels, CDA 4 zetels, VVD 1 zetel, Progressief Leudal 1 zetels, PvdA 0 zetels, OPA 0 zetels en D66 2 zetels. Er waren dus nog 4 restzetels te verdelen.

NB Het aantal ‘volle raadszetels’ is het aantal keren dat de kiesdeler past in het door een partij behaalde aantal stemmen (cijfers achter de komma komen te vervallen).

 

Vervolgens kwam de 1e restzetel bij Samen Verder terecht: grootste gemiddelde met 630,75 stemmen (5046 : 8 zetels).

De 2e restzetel opnieuw bij Samen Verder: grootste gemiddelde met 560,66 (5046 : 9 zetels).

De 3e restzetel kwam bij Ronduit Open terecht: grootste gemiddelde met 554,71 (3883 : 7 zetels).

De 4e restzetel kwam bij het CDA terecht: grootste gemiddelde met 532,2 (2661 : 5 zetels).

 

De lijstencombinatie van Progressief Leudal en PvdA had geen werking. Om zo'n combinatie werking te laten krijgen had zowel Progressief Leudal als de PvdA ook zonder een lijstencombinatie één zetel moeten hebben behaald. Een dergelijke zetel hoeft overigens geen volle zetel te zijn (m.a.w. daarvoor hoeft niet de kiesdeler te zijn gehaald), een restzetel zou voldoende zijn geweest (bij Tweede Kamerverkiezingen moet wél een volle zetel worden gehaald).

Progressief Leudal zou zonder een lijstencombinatie wel een zetel hebben gehaald, de PvdA echter niet. Zou de PvdA 6 stemmen meer hebben behaald dan de 527 die ze op 19 maart 2014 behaalde, dan zou de lijstencombinatie wél werking hebben gekregen met als gevolg dat de PvdA in dat geval met één zetel in de raad zou zijn gekomen ...

 

 

 

 

 

 

2006

2010

2014

Samen Verder

42,37

33,94

31,64

Ronduit Open

17,06

26,45

24,35

CDA

22,93

20,24

16,68

VVD

6,74

7,82

6,48

Progressief Leudal

5,52

6,80

5,79

PvdA

5,38

4,75

3,30

OPA

 

 

2,85

D66

 

 

8,91