Welke partijen doen mee ?

 

Welke politieke groeperingen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leudal van 19 maart 2014?

 

Kandidatenlijsten hebben gewoonlijk een ‘partijnaam’

 

In Nederland wordt bij verkiezingen van een volksvertegenwoordiging (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad) gewerkt met stembiljetten waarop kandidatenlijsten staan met bovenaan de naam van de politieke groepring. Zo waren er bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing op 3 maart 2010 in Leudal zes kandidatenlijsten: Lijst 1 CDA, Lijst 2 Samen Verder, Lijst 3 Ronduit Open, Lijst 4 VVD, Lijst 5 Progressief Leudal en Lijst 6 PvdA. Op de foto zie je de toenmalige lijsttrekkers van die lijsten in diezelfde volgorde van links naar rechts, direct achter de witte tafels staan: John van den Beuken, Arno Walraven, Joerie Minses, Ad Thomassen, Joost van der Stappen en Mart Janssen.

Op 19 maart 2014 wordt in Leudal opnieuw een gemeenteraadsverkiezing gehouden. Dat gebeurt om de vier jaar. Anders dan bij de Tweede Kamer, heeft het eventuele tussentijdse ontslag van één of meer wethouders (te vergelijken met ‘de val’ van een minister of het hele Kabinet), geen invloed op dat ritme van om de vier jaar.

 

Op 7 februari 2014 wordt duidelijk wie meedoet

 

Bepalend om met een lijst te kunnen meedoen is in 2014 de datum van maandag 3 februari. Tussen 09.00 en 17.00 uur dienen op die dag alle politieke groeperingen die met een lijst willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing zich met allerlei papieren te melden in het gemeentehuis. De stukken dienen aan diverse eisen te voldoen. Het centraal stembureau van de gemeente (= de burgemeester + een paar ambtenaren) bepaalt de geldigheid.

Pas op vrijdag 7 februari 2014 wordt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau, aanvang 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, formeel bekend welke kandidatenlijsten gaan meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Ook worden in die zitting de kandidatenlijsten genummerd. Op grond van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010 (volgorde: wie toen de meeste stemmen behaalde) krijgt Samen Verder lijst nummer 1, Ronduit Open nummer 2, CDA nummer 3, VVD nummer 4, Progressief Leudal nummer 5 en PvdA nummer 6, indien en voor zover die politieke groeperingen in 2014 gaan meedoen en een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd. Andere politieke groeperingen die gaan meedoen zullen via een loting een (hoger) lijstnummer krijgen toegewezen.

Een in Limburg verschijnend dagblad meende vóór de Kerst van 2013 al te weten welke partijen in sommige gemeenten gaan meedoen. Dat is, zoals je hiervoor hebt kunnen lezen, voorbarig.

 

Overigens: op 20 januari 2014 dienen politieke groeperingen, die in de zittingsperiode 2010-2014 niet over minimaal één raadszetel beschikken en wel van plan zijn een kandidatenlijst in te dienen op 3 februari 2014, een bedrag van € 225 euro op de gemeenterekening van Leudal te hebben overgemaakt als waarborgsom. Dat bedrag krijgt een politieke groepring teruggestort als ze bij de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 minimaal één raadszetel gaat halen. Heeft een politieke groepering (zonder raadszetels in de periode 2010-2014) echter uiterlijk op 20 januari 2014 niet betaald, dan kan ze geen geldige kandidatenlijst indienen op 3 februari 2014.

Naar verluidt hebben drie politieke groeperingen tijdig betaald: D66 Leudal, OPA en Partij voor Leefbaarheid en Democratie.

 

Registratie van een partijnaam t.b.v. de kandidatenlijst

 

Tenslotte nog de naam (‘aanduiding’) boven een lijst. Om een naam te mogen voeren boven een kandidatenlijst dient een politieke groepering die uiterlijk 23 december 2013 te hebben laten registreren bij de gemeente. In Leudal heeft zich niemand gemeld. Worden dat dus op 19 maart 2014 allemaal naamloze kandidatenlijsten? Nee.

Politieke partijen, die geregistreerd zijn voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten, hoeven zich voor de komende gemeenteraadsverkiezing niet opnieuw te laten registreren. Op 30 december 2013 is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen, die voor deze zogenoemde ‘doorwerking’ in registratie in aanmerking komen. Dat betekent dat 38 bij de Tweede Kamer geregistreerd staande politieke groeperingen en 2 bij Provinciale Staten van Limburg geregistreerd staande politieke groeperingen op 3 februari 2014 een kandidatenlijst (zouden) kunnen inleveren met de garantie dat hun naam bovenaan de lijst staat. Die namen van in totaal 40 politieke groeperingen staan onderaan deze pagina opgesomd.

 

Lokale politieke groeperingen, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven ook al niet hun naam opnieuw te laten registreren. Dat geldt dus voor Samen Verder, Ronduit Open en Progressief Leudal.

 

Andere politieke groeperingen die eventueel een geldige kandidatenlijst inleveren doen dan op 19 maart 2014 mee zonder naam bovenaan de lijst.

 

Het enige dat het verstrijken van de datum van 23 december 2013 heeft duidelijk gemaakt is dat de nu in de gemeenteraad zitting hebbende eenmensfracties Leudal Centraal (Ria Teluij) en Alternatief Leudal (Marieke Kortenhorst) niet onder die naam een kandidatenlijst kunnen hebben. Ze zouden wel mee kunnen doen, maar dan wordt het bijvoorbeeld ‘lijst 9’ en ‘lijst 10’. Overigens heeft Ria Teluij op 27 december 2013 bekendgemaakt dat zij zich gaat aansluiten bij de politieke groepering Samen Verder. Daarmee verdwijnt Leudal Centraal van het politieke 'toneel'.

 

Conclusie

 

A.

Wie er in Leudal mee gaat doen op 19 maart 2014 wordt op 7 februari 2014, vanaf 16.00 uur, duidelijk;

 

B.

Verwacht mag worden dat de huidige in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke groeperingen opnieuw gaan meedoen, namelijk

> lijst 1: Samen Verder

> lijst 2: Ronduit Open,

> lijst 3: CDA

> lijst 4: VVD

> lijst 5: Progressief Leudal

> lijst 6: PvdA.

 

C.

Op basis van persberichten en de betaling van de vereiste waarborgsom mag worden verwacht dat nog twee landelijke partijen mee gaan doen, namelijk

> lijst 7, 8 of 9: D66

> lijst 7, 8 of 9: OPA (Ouderen Politiek Actief).

 

 

D.

Op basis van een persbericht en de betaling van de vereiste waarborgsom mag worden verwacht dat ook nog een provinciale partij gaat meedoen, namelijk

> lijst 7, 8 of 9: Partij voor Leefbaarheid en Democratie.

 

E.

In 2009 kondigde de SP Leudal aan te gaan werken aan deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Op 20 november 2013 besloten de leden van de SP Leudal echter van deelname af te zien.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Opsomming van 40 - bij 'hogere' overheden geregistreerd staande - politieke groeperingen die door middel van zogenoemde 'doorwerking' een kandidatenlijst zouden mogen inleveren in de gemeente Leudal ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 waarbij zij die naam bovenaan de kandidatenlijst mogen voeren.

De aanduiding in hoofdletters en afkortingen is zo door de politieke groeperingen gekozen. Bijvoorbeeld 'OPA' voert die afkorting en komt dus niet met 'Ouderen Politiek Actief' op een kandidatenlijst te staan.

 

 

38 stuks geregistreerd bij de Tweede Kamer 2 stuks geregistreerd bij Provinciale Staten van Limburg

 

VVD Partij Nieuw Limburg

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Partij voor Leefbaarheid en Democratie

CDA

Democraten 66 (D66)

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

GROENLINKS

SP (Socialistische Partij)

ChristenUnie

Partij voor de Dieren

PVV (Partij voor de Vrijheid)

 

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

Piratenpartij

Liberaal Democratische Partij (LibDem)

50PLUS

Nederland Lokaal

SOPN

Partij van de Toekomst (PvdT)

Libertarische Partij (LP)

Anti Europa Partij

Democratisch Politiek Keerpunt DPK

 

Politieke Partij NXD

Groen Liberaal

De Groenen

Groen Rechts

TROTS

Partij van de Rede – ASP

Nieuwe Communistische Partij – NCPN

NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)

OPA

Ware Volks Partij

 

Liberale Partij

Nederland Samen

JEZUS LEEFT

Basis Inkomen Partij (BIP)

Leefbaar Alkmaar

Artikel50

PLATFORM VRIJE POLITIEK

Verenigde Senioren Partij