Nieuws

 

 

 

NIEUWS

 

 

 

 

 

 

 

 

5 februari 2018 Dag van de kandidaatstelling voor gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018

 

Op maandag 5 februari 2018 hebben 6 politieke groeperingen zich bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Leudal gemeld om een kandidatenlijst in te dienen. Dat zijn de groeperingen die nu al ztting hebben in de gemeenteraad.

 

Lijst 1 wordt Samen Verder (met 37 kandidaten).

Lijst 2 wordt Ronduit Open (met 16 kandidaten).

Lijst 3 wordt CDA (met 27 kandidaten).

Lijst 4 wordt D66 (met 17 kandidaten).

Lijst 5 wordt VVD (met 10 kandidaten).

Lijst 6 wordt Progressief Akkoord Leudal (met 18 kandidaten).

 

Voor de kandidaten: klik op 'Gemeenteraadsverkiezingen 2018' en daarna op 'Kandidatenlijsten'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 maart 2015 De stemmen zijn geteld voor Provinciale Staten + voor Waterschap Peel en Maasvallei

 

Maandag 23 maart 2015 maken zowel de provincie Limburg als het waterschap Peel en Maasvallei de uitslag bekend van de gisteren gehouden verkiezingen voor Provinciale Staten respectievelijk (de ingezeten binnen) het Algemeen Bestuur.

 

Binnen Leudal zijn de stemmen voor PS al wel geteld en doorgegeven aan de provincie Limburg.

 

Hoe deden de 10 inwoners/kandidaten uit Leudal het?

Let op: het aantal stemmen dat hieronder wordt weergegeven betreft de binnen Leudal behaalde stemmen, een kandidaat kan ook in een andere gemeente nog stemmen behaald hebben.

 

Lijst 1 PVV: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 2 CDA: drie kandidaten uit Leudal namelijk:

- ex-raadslid Johan Geraats uit Baexem. Hij behaalde 1190 stemmen,

- commissielid fysiek Frans Joosten uit Neer. Hij behaalde 51 stemmen,

- wethouder John van den Beuken uit Neeritter. Hij behaalde 125 stemmen.

Lijst 3 VVD: één kandidaat uit Leudal namelijk:

- ex-commissielid fysiek Roland Bruijnesteijn uit Horn. Hij behaalde 31 stemmen.

Lijst 4 Partij van de Arbeid: één kandidaat uit Leudal namelijk:

- Hilde Glessner uit Horn. Zij behaalde 103 stemmen.

Lijst 5 SP: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 6 GROENLINKS: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 7 Democraten 66: drie kandidaten uit Leudal namelijk:

- Wilma van Dommelen uit Horn. Zij behaalde 651 stemmen;

- raadslid Rens Raemakers uit Neer. Hij behaalde 454 stemmen;

- commissielid bestuur en middelen Joost van Beek uit Heythuysen. Hij behaalde 82 stemmen.

Lijst 8 50PLUS: twee kandidaten uit Leudal namelijk:

- Truus Cornelissen uit Heythuysen. Zij behaalde 195 stemmen;

- Johan Langenberg uit Heythuysen. Hij behaalde 49 stemmen.

Lijst 9 Partij voor de Dieren: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 10 Volkspartij Limburg: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 11: LOKAAL-LIMBURG: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 12: Partij voor Leefbaarheid en Democratie: geen kandidaten uit Leudal.

 

 

24 februari 2015 Hulp bij het bepalen van de stem voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart 2015

 

 

Vanaf vandaag kan de 'stemwijzer' worden ingevuld. Aan de hand van de door jou te geven 30 antwoorden op vragen zie je aan het slot welke partij qua standpunt het dichtste in de buurt komt van de door jou gegeven antwoorden.

 

Surf naar http://limburg.stemwijzer.nl

 

 

21 februari 2015 Tien inwoners gemeente Leudal dingen op 18 maart 2015 naar een zetel in het Limburgs Parlement

 

Op woensdag 18 maart 2015 worden de verkiezingen voor Provinciale Staten in Limburg gehouden. Er zijn 47 zetels te vergeven. Tien inwoners van de gemeente Leudal (waaronder een huidig raadslid, een huidige wethouder en twee huidige raadscommissieleden) hebben zich kandidaat gesteld om een zetel te bemachtigen. Hieronder tref je de twaalf namen van de kandidatenlijsten aan met daarbij vermeld of en zo ja welke inwoners van Leudal op die lijst verkiesbaar is.

De verkiezingen in Limburg zijn verdeeld in twee kieskringen: Maastricht + Venlo. Kandidaten kunnen in de ene kieskring plaats x op de kandidatenlijst hebben en in de andere kieskring plaats y. Ook is het mogelijk dat een kandidaat slechts in één kieskring is gekandideerd. Voor het uitbrengen van een stem op 18 maart 2015 is voor kiesgerechtigden uit de gemeente Leudal alleen kieskring Venlo van belang.

 

De volgende kandidatenlijsten doen mee met de verkiezingen:

Lijst 1 PVV: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 2 CDA: drie kandidaten uit Leudal namelijk:

- ex-raadslid Johan Geraats uit Baexem (plek 9 kieskring Venlo, plek 39 kieskring Maastricht),

- commissielid fysiek Frans Joosten uit Neer (plek 27),

- wethouder John van den Beuken uit Neeritter (plek 36).

Lijst 3 VVD: één kandidaat uit Leudal namelijk:

- ex-commissielid fysiek Roland Bruijnesteijn uit Horn (plek 24).

Lijst 4 Partij van de Arbeid: één kandidaat uit Leudal namelijk:

- Hilde Glessner uit Horn (plek 12).

Lijst 5 SP: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 6 GROENLINKS: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 7 Democraten 66: drie kandidaten uit Leudal namelijk:

- Wilma van Dommelen uit Horn (plek 4 in beide kieskringen);

- raadslid Rens Raemakers uit Neer (plek 26 in beide kieskringen);

- commissielid bestuur en middelen Joost van Beek uit Heythuysen (plek 30 in beide kieskringen).

Lijst 8 50PLUS: twee kandidaten uit Leudal namelijk:

- Truus Cornelissen uit Heythuysen (plek 3 in beide kieskringen);

- Johan Langenberg uit Heythuysen (plek 12 in beide kieskringen).

Lijst 9 Partij voor de Dieren: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 10 Volkspartij Limburg: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 11: LOKAAL-LIMBURG: geen kandidaten uit Leudal.

Lijst 12: Partij voor Leefbaarheid en Democratie: geen kandidaten uit Leudal.

 

Op 24 februari 2015 'Stemwijzer' online

Om kiezers te helpen bij het bepalen van hun keuze voor een politieke partij, maakt ProDemos 'stemwijzers' voor 10 provincies, waaronder voor de provincie Limburg. In de loop van dinsdag 24 februari 2015 wordt de Stemwijzer voor Limburg online gezet. Surf dan naar http://www.stemwijzer.nl

 

10 februari 2015 Ellie van Tilburg toegelaten en beëdigd als raadslid voor Samen Verder

 

De gemeenteraad heeft in zijn raadsvergadering van 10 februari 2015 'bij acclamatie' besloten tot toelating van raadslid Ellie van Tilburg uit Heythuysen in de vacature die Huub van Bogget had achtergelaten door zijn ontslag om gezondheidsredenen bij brief van 14 januari 2015. Burgemeester Arno Verhoeven heeft haar daarop beëdigd, waarna mevrouw Van Tilburg haar plaats kon innemen in de fractie Samen Verder.

 

In dezelfde raadsvergadering besloot de raad om raadslid Leon Linssen van de fractie Samen Verder te benoemen als voorzitter van de raadscommissie bestuur en middelen. Huub van Bogget was namelijk tot z'n ontslag voorzitter van die commissie. De heer Linssen was als enige voor benoeming genomineerd.

 

 

27 januari 2015 Patrick Alers volgt Ellie van Tilburg op als lid van de commissie fysiek

 

In de vergadering van de raadscommissie fysiek van 27 januari 2015 maakte de heer Jack Coolen bekend dat met ingang van de volgende commissievergadering de heer Patrick Alers uit Horn mevrouw Ellie van Tilburg zal opvolgen als lid van die commissie. Samen Verder hanteert als systeem dat in de commissie fysiek namens haar politieke groepring één raadslid en twee niet-raadsleden zitting hebben. Aangezien mevrouw Van Tilburg naar verwachting op 10 februari 2015 raadslid wordt en in de commissie fysiek de heer Coolen als raadslid zitting heeft is voor deze wijziging in samenstelling gekozen. Het derde lid van de commissie namens Samen Verder is Har Frenken.

De heer Alers is geen onbekende in deze commissie, hij vervulde in de zittingsperiode van 2010-2014 al het lidmaatschap van de commissie die toen nog de commissie ruimte heette in plaats van fysiek.

 

2 februari 2015 Ellie van Tilburg aanvaart benoeming als raadslid

 

Ellie van Tilburg uit Heythuysen heeft een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van het centraal stembureau overgelegd dat zij haar benoeming als raadslid, in de vacature die Huub van Bogget achterlaat, aanvaart. Daarmee is de weg vrij om in de raadsvergadering van 10 februari 2015 een besluit te nemen omtrent haar toelating.

 

 

28 januari 2015 Ellie van Tilburg benoemd als raadslid in de vacature van Huub van Bogget

 

De voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Arno Verhoeven, is aan de hand van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 nagegaan wie, door het door raadslid Huub van Bogget genomen ontslag, in de vacature van raadslid voor de politieke groepering Samen Verder kan worden benoemd. Hij heeft als eerste daarvoor in aanmerking komende persoon benoemd mevrouw Ellie van Tilburg uit Heythuysen.

 

 

14 januari 2015 Raadslid Huub van Bogget stopt per direct met de vervulling van z'n raadslidmaatschap

 

De heer Huub van Bogget uit Roggel, lid van de fractie Samen Verder, heeft per brief aan de raadsvoorzitter laten weten de vervulling van z'n raadslidmaatschap om gezondheidsredenen per direct neer te leggen en ontslag te nemen als raadslid. Formeel blijft z'n lidmaatschap voortduren totdat de gemeenteraad heeft besloten omtrent toelating van zijn opvolger. Naar verwachting valt dat raadsbesluit in de raadsvergadering van 10 februari 2015.

 

 

15 december 2014 Rob Flinsenberg toegelaten en beëdigd als raadslid voor Ronduit Open

 

De gemeenteraad heeft in zijn raadsvergadering van 15 december 2014 'bij acclamatie' besloten tot toelating van raadslid Rob Flinsenberg uit Heythuysen in de vacature die Joerie Minses per 15 november 2014 had achtergelaten door zijn benoeming als burgemeester van de gemeente AlpnenChaam. Burgemeester Arno Verhoeven heeft hem daarop beëdigd, waarna de heer Flinsenberg zijn plaats kon innemen in de fractie Ronduit Open.

 

 

1 december 2014 Raadslid Stan Backus is de nieuwe fractievoorzitter van Ronduit Open

 

De heer Stan Backus, met ingang van 27 maart 2014 voor het eerst raadslid geworden, is per 1 december 2014 door zijn vijf mede fractiegenoten aangewezen als voorzitter van de raadsfractie Ronduit Open. Sinds het vertrek per 15 november 2014 van raadslid Joerie Minses was het fractievoorzitterschap vacant want de heer Minses was tot dan fractievoorzitter (en de heer Backus was vicefractievoorzitter). De fractie kent nog een vacature als raadslid. In de raadsvergadering van (maandag) 15 december 2014 wordt het aantreden van de heer Rob Flinsenberg verwacht, waarmee de fractie Ronduit Open weer voltallig is.

 

 

19 november 2014 Rob Flinsenberg uit Heythuysen gaat Joerie Minses opvolgen als raadslid voor Ronduit Open

 

De voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Arno Verhoeven, is aan de hand van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 nagegaan wie, door het vertrek van raadslid Joerie Minses, in de vacature van raadslid voor de politieke groepering Ronduit Open kan worden benoemd. Op de desbetreffende lijst 2 van Ronduit Open hebben achtereenvolgens vijf personen, die door de voorzitter van het centraal stembureau werden gevraagd of ze raadslid wilden worden in die vacature van Joerie Minses, schriftelijk verklaard af te zien van die benoeming. Die vijf personen zijn:

- de heer Tiemen Brouwer uit Heythuysen;

- de heer Richard Verheul uit Heibloem;

- de heer Jan Engelen uit Roggel;

- de heer Patrick Orbon uit Baexem;

- de heer Chétien Wetemans uit Grathem.

De zesde in aanmerking komende kandidaat, de heer Rob Flinsenberg uit Heythuysen, heeft verklaard z'n benoeming als raadslid te aanvaarden.

Bij brief van vandaag heeft de voorzitter van het centraal stembureau aan de gemeenteraad bericht dat de heer Flinsenberg daarmee benoemd is als raadslid. In de raadsvergadering van (maandag) 15 december 2014 zal de gemeenteraad beslissen omtrent toelating van de heer Flinsenberg. Daartoe worden eerst z'n 'geloofsbrief' (dat is de benoemingsbrief van de voorzitter van het centraal stembureau) + enkele andere documenten onderzocht (zoals of hij woont in de gemenete Leudal, of hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, of hij geen met een raadslidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult) door een ad hoc commisie die wordt gevormd door drie raadsleden.

Overigens is het niet zo dat bovengenoemde vijf personen geen raadslid hadden willen worden. Maar, de kandidaten van de politieke groepering Ronduit Open hebben vrijwillig er bij hun kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 mee ingestemd dat in zekere zin niet het wettelijke systeem wordt gevolgd voor vervulling van een raadslidmaatschapsvacature (waarbij de plaats op de kandidatenlijst een belangrijke rol speelt) maar dat de kandidaat die bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing de meeste stemmen heeft vergaard als eerste in aanmerking komt voor een plaats in de gemeenteraad.

 

 

5 november 2014 Koning Willem-Alexander benoemt raadslid Joerie Minses tot burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam

 

Koning Willem-Alexander heeft op 5 november 2014 zijn handtekening gezet onder het Koninklijk Besluit nummer 2014002093 om raadslid Joerie Minses met ingang van 15 november 2014 te benoemen als burgemeester van de Noord-Brabantse gemeente Alphen-Chaam. Zo'n benoeming kent een wettelijke termijn van 6 jaar (en kan worden verlengd). Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgde voor het zogenoemde 'contraseign' onder dat Koninklijk Besluit, waarmee wordt uitgedrukt dat de minister politiek verantwoordelijk is voor die benoeming en niet de 'onschendbare' Koning.

In de raadsvergadering van 11 november 2014 zal aan het slot daarvan afscheid worden genomen van raadslid Minses.

Burgemeester Arno Verhoeven kan nu in zijn hoedanigheid als 'voorzitter van het centraal stembureau' de procedure in gang zetten om in de vacature, die de heer Minses in de gemeenteraad van Leudal achterlaat, te voorzien.

 

 

23 september 2014 Raadslid Joerie Minses voorgedragen als burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam

 

Tijdens de vergadering van de raadscommissie fysiek kreeg raadslid Thieu Wagemans een bericht op zijn iPad binnen van Joerie Minses dat de gemeenteraad van Alphen-Chaam de heer Minses die avond had voorgedragen voor benoeming als nieuwe burgemeester van die Noord-Brabantse gemeente. De heer Wagemans maakte via een 'punt van orde' het bericht in die commissievergadering wereldkundig binnen de gemeente Leudal.

Al snel volgende ook een persbericht van de gemeente Alphen-Chaam.

De benoeming, die door Koning Willem-Alexander, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dient te geschieden gaat mogelijk op 15 november 2014 in. Zodra de benoeming als burgemeester ingaat vervalt van rechtswege zijn raadslidmaatschap van de gemeente Leudal.

 

 

9 september 2014 PvdA Leudal heeft een nieuw bestuur

 

Hieronder een persbericht van de PvdA Leudal:

 

Op dinsdag 9 september 2014 kozen de leden van de PvdA Leudal tijdens hun algemene ledenvergadering een nieuw bestuur. De drie kandidaten werden unaniem gekozen: Hilde Glessner uit Horn als voorzitter, Pieter Hengeveld uit Heythuysen als secretaris en Hans Camp uit Roggel als penningmeester. Daarmee is de PvdA Leudal de eerste partij in Leudal die bewust kiest voor een vrouw aan de leiding.

 

Een heel nieuw team gaat de komende periode aan de slag met de reeds voor de verkiezingen in maart uitgezette koers. De gemeenteraadsverkiezing had helaas niet voldoende stemmen opgebracht om als PvdA ook in de raad te komen, maar dat laat onverlet dat de PvdA actief blijft.

 

Tijdens de ledenvergadering was er natuurlijk ook uitgebreid aandacht voor het vertrekkende bestuur: Bert van Goor, voorzitter en Ad Lenaerts, secretaris en penningmeester van de PvdA Leudal. Beiden sinds de gemeentelijke herindeling actief en politiek betrokken bij de vele thema’s die de politieke agenda van Leudal beheersten afgelopen jaren. De vergadering sprak haar waardering uit voor de wijze waarop beiden hun werk voor de partij hebben gedaan. Ze blijven natuurlijk wel hun bijdrage leveren, maar dan in een andere rol. Beiden vonden het tijd om het stokje over te dragen. Dat stokje zal niet alleen door het nieuwe bestuur worden overgenomen, maar ook door een drietal commissies worden vormgegeven. Die maken deel uit van de nieuwe structuur van de PvdA Leudal die in de algemene ledenvergadering van mei dit jaar al was bekrachtigd. PvdA Leudal zal ook de komende tijd van zich laten horen.

 

 

25 augustus 2014 Coalitieprogramma Samen Verder + CDA vastgesteld

 

De coalitiefracties Samen Verder + CDA hebben het coalitieprogramma 'Samen de schouders eronder van hun beider fracties en politieke groeperingen definitief vastgesteld.

 

Voor de tekst daarvan: klik boven de foto op 'Gemeenteraad' en kies dan voor 'Coalitieprogramma 2014-2018'.

 

 

 

13 juni 2014 Aanvulling samenstelling raadscommissies

 

De VVD-fractie heeft als laatste nu ook haar afvaardiging in de drie raadscommissies bekendgemaakt:

- commissie Bestuur en Middelen: Ad Thomassen;

- commissie Fysiek: Pim Ramaekers;

- commissie Sociaal: Rick Beurskens.

 

 

 

8 juni 2014 Samenstelling raadscommissies

 

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 besloten om drie raadscommissies in te stellen:

- Commissie Bestuur en Middelen;

- Commissie Fysiek (voorheen geheten: Ruimte);

- Commissie Sociaal (voorheen geheten: Samenleving).

 

De verordening is te lezen door hierop te klikken: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leudal/331166/331166_1.html

 

 

Commissie Bestuur en Middelen

 

De voorzitter is Huub van Bogget (Samen Verder).

 

De leden zijn:

* Samen Verder: Michel Graef (raadslid), Har Beurskens en Roy Coolen;

* Ronduit Open: Berry Hermans, Gerry Teeuwen (beiden raadsleden) en Marianne Bultman-Verheijden;

* CDA: Peter van Melick en Maurice Schreurs (beiden raadsleden);

* D66: Joost van Beek;

* VVD: één vacature;

* Progressief Leudal: Leon van Kessel.

 

 

Commissie Fysiek

 

De voorzitter is Jordi Custers (Ronduit Open).

 

De leden zijn:

* Samen Verder: Jack Coolen (raadslid), Har Frenken en Ellie van Tilburg;

* Ronduit Open: Thieu Wagemans (raadslid), Tiemen Brouwer, Baldwin Grabert;

* CDA: Thieu Bongers (raadslid) en Frans Joosten;

* Kaj Beurskens (raadslid);

* VVD: een vacature;

* Progressief Leudal: Thieu Munnecom.

 

 

Commissie Sociaal

 

De voorzitter is Tiny Reijnders-Seerden (CDA).

 

De leden zijn:

* Samen Verder: Pieke Houben (raadslid), Huub Metsemakers en Yvonne Parren;

* Ronduit Open: André Kierkels (raadslid), Rob Flinsenberg en Richard Verheul;

*CDA: Nadine Alofs (raadslid) en Gerard Eijsink;

* D66: Rens Raemakers (raadslid);

* VVD: één vacature;

* Progressief Leudal: Ron de Cock.

 

 

 

 

28 mei 2014 Conceptportefeuilleverdeling wethouders

 

Waarschijnlijk vandaag zullen de collegeleden (burgemeester en de vier nieuwe wethouders) informeel de 'portefeuilles' (aandachtsgebieden) onderling verdelen, formeel vindt die verdeling in de collegevergadering van 3 juni 2014 plaats.

 

Het is gebruikelijk dat in een coalitieakkoord principeafspraken over die verdeling worden opgenomen. 'Principe', want de vier wethouders zullen met de burgemeester die voorstellen nog moeten bespreken en afspreken, het is immers een college van wethouders én burgemeester.

 

De portefeuilleverdeling zou er - voor zover betreft de wethouders - alsdus kunnen komen uit te zien:

- wethouder Walraven: ruimtelijke ordening, wonen en bouwen, recreatie en toerisme;

- wethouder Verlinden: economische zaken, openbare ruimte, duurzaamheid en financiën;

- wethouder Van den Beuken: decentralisaties, sociale zaken, verenigingen en accommodaties;

- wethouder Vogels: regionale samenwerking, onderwijs en handhaving.

 

 

 

28 mei 2014 Nieuwe coalitie, wethouders, waarnemend raadsvoorzitter, nieuwe raadsleden, nieuwe raadscommissies, nieuwe fractievoorzitters

 

Nieuwe coalitie

In de extra raadsvergadering van 27 mei 2014 trad een nieuwe coalitie aan, deze bestaat uit Samen Verder (9 raadszetels) en CDA (5 raadszetels). Tezamen hebben zij met 14 raadszetels de meerderheid in de 25 raadszetels tellende gemeenteraad. De coalitie (fracties en partijen van Samen Verder + CDA) maakte bekend dat zij een conceptcoalitieakkoord voor de zitrtingsperiode 2014-2018 gereed heeft geheten 'Samen de schouders eronder'. Dat concept wordt besproken in de raadsvergadering van 24 juni 2014. Daarna stelt de coalitie het akkoord definitief vast.

 

Vier nieuwe wethouders

Op voorstel van de coalitie stelde de gemeenteraad vast dat er vier wethouders komen: twee voortkomend uit de fractie Samen Verder en twee uit de fractie CDA. De totale formatieomvang van de wethouders bedraagt 3,6 fte.

 

Genomineerd voor benoeming als wethouder werden:

1. de heer mr. Arno Walraven (Samen Verder) voor 1,0 fte;

2. de heer Piet Verlinden (Samen Verder) voor 1,0 fte;

3. de heer John van den Beuken (CDA) voor 0,9 fte;

4. de heer drs. Paul Vogels (CDA) voor 0,7 fte.

 

Bij de geheime stemming kreeg elk van de wethouders 14 stemmen voor, drie raadsleden stemden blanco en 6 raadsleden stemden op de niet genomineerde kandidaat Joerie Minses (Ronduit Open). Twee raadsleden (R. Thomassen, VVD; J. van der Stappen, Progressief Leudal) waren niet in de vergadering aanwezig.

De vier wethouders zijn daardoor benoemd, ze hebben terstond hun benoeming aanvaard en ze zijn aansluitend door raadsvoorzitter burgemeester A. Verhoeven beëdigd. De wethouders Verlinden (ook toen 1,0 fte) en Vogels (toen 0,8 fte) waren tot en met gisteren ook al wethouder. De heer Walraven is wethouder geweest in de eerste zittingsperiode (2007-2010) alsook al in de voormalige gemeente Haelen. De heer Van den Beuken is helemaal nieuw als wethouder.

 

Waarnemend raadsvoorzitter

Traditioneel draagt de grootste fractie een raadslid voor voor benoeming als waarnemend raadsvoorzitter. De fractie Samen Verder droeg raadslid Ria Teluij voor. De raad stemde daarmee in.

Mochten zowel burgemeester Verhoeven als mevrouw Teluij zijn verhinderd, dan zijn op grond van wettelijke regels (meeste ervaring als raadslid van Leudal en bij ex aequo de oudste daarvan) de volgende waarnemend raadsvoorzitters: Thieu Wagemans (Ronduit Open) en daarna Leon Linssen (Samen Verder).

 

Vier nieuwe raadsleden

Doordat er vier wethouders voortkwamen uit het midden van de raad en wethouders (uitzonderingssituaties daar gelaten) niet tegelijkertijd ook raadslid mogen zijn, ontstonden er vier vacatures in de raad.

In die vier vacatures werden benoemd:

1. de heer Pieke Houben uit Haelen (Samen Verder);

2. de heer ir. Jack Coolen uit Ell (Samen Verder);

3. de heer Peter van Melick uit Neer (CDA);

4. mevrouw Tiny Reijnders-Seerden uit Grathem (CDA).

 

Nieuwe raadscommissies

De raad besloot een nieuwe Verordening op de raadscommissies 2014 vast te stellen. Daarbij werden drie raadscommissies ingesteld:

A. de commissie bestuur en middelen; als voorzitter benoemde de raad de heer Huub van Bogget uit Roggel (Samen Verder);

B. de commissie fysiek; als voorzitter benoemde de raad de heer Jordi Custers uit Ell (Ronduit Open);

C. de commissie sociaal; als voorzitter benoemde de raad mevrouw Tiny Reijnders-Seerden uit Grathem (CDA).

 

De zes raadsfracties wijzen in de komende dagen zelf aan wie als commissielid gaat fungeren. Voor elk van de drie commissies mogen de fracties de volgende hoeveelheden commissieleden aanwijzen (zowel raadsleden als niet-raadsleden mogen als commissielid worden aangewezen):

- Samen Verder en Ronduit Open elk 3 leden per commissie;

- CDA 2 leden per commissie;

- D66, VVD en Progressief Leudal 1 lid per commissie.

 

De commissies hebben hun eerste vergadering op 10 (Cie FK), 11 (Cie BM) en 12 juni 2014 (cie SL).

 

Nieuwe fractievoorzitters

Doordat de fractievoorzitters van Samen Verder (Arno Walraven) en CDA (John van den Beuken) door hun vertrek uit de raad geen fractievoorzitter meer zijn dienden die fracties in nieuwe samenstelling een nieuwe fractievoorzitter te kiezen. Dat zijn geworden: Hen Sleven (Samen Verder) en Peter van Melick (CDA).

 

 

 

 

25 mei 2014 Uitslag verkiezing Europees Parlement

 

 

Op donderdag 22 mei 2014 werd in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlement gehouden. De uitslag mocht, vanwege vandaag elders in Europa plaatsvindende verkiezing en, pas om 23.00 uur worden bekendgemaakt (op dat moment sloot pas een Italiaans stembureau, als laatste).

 

Hoe is er in de gemeente Leudal gestemd?

 

Als grootste kwam het CDA uit de bus, op flinke afstand gevolgd door de PVV en D66.

 

Verliezers

Maar, het CDA verliest veel terrein t.o.v. de vorige (2009) en voor-vorige (2004) verkiezingen (- 13,0 procentpunten). Ook de PVV (- 4,2 procentpunten), GroenLinks (- 1,5 procentpunten) en de PvdA (- 1,1 procentpunten) verloren.

 

Winnaars

D66 is de grootste winnaar (+ 5,8 procentpunten), gevolgd door 50PLUS (+ 4,6 procentpunten), SP (+ 4,5 procentpunten), VVD (+ 3,5 procentpunten), Partij voor de Dieren (+ 0,8 procentpunten), Artijkel50 (+ 0,7 procentpunten) en ChristenUnie-SGP (+ 0,3 procentpunten).

 

In de tabel hieronder is een en ander verwerkt. Drie opmerkingen:

1. partijen die deze keer onder de 0,5 % aan stemmen haalden zijn niet apart vernoemd, maar op een hoop gedaan onder de noemer 'Overigen';

2. de getallen zijn percentages;

3. in 2004 bestond de gemeente Leudal nog niet. Hier zijn de cijfers opgeteld die de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer toen scoorden.

 

 

 

 

2014

2009

2004

CDA

30,4

43,4

55,8

PvdA

5,3

6,4

14,5

GroenLinks

3,7

5,2

3,8

ChristenUnie-SGP

0,9

0,6

0,4

D66

12,1

6,3

2,4

SP

10,8

6,3

4,2

Partij voor de Dieren

3,0

2,2

2,3

VVD

11,1

7,6

8,3

PVV

16,4

20,6

-

50PLUS

4,6

-

-

Artikel50

0,7

-

-

 

 

 

 

Opkomst

34,3

35,6

39,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 mei 2014 Waarnemend raadsvoorzitter

 

De burgemeester is tijdens raadsvergaderingen voorzitter van de vergadering.

In gevallen dat de burgemeester er niet kan zijn dient een raadslid de raadsvergadering voor te zitten. Dat gebeurt dus niet door een locoburgemeester (de 'eerste wethouder'). De Gemeentewet bepaalt dat het raadslid met de meeste ervaring als raadslid, opgedaan binnen de gemeente Leudal, na 1 januari 2007 (dus niet in voorgaande gemeenten zoals Haelen, Heythuysen, Hunsel of Roggel en Neer én ook niet opgedaan in andere gemeenten) dan de burgemeester waarneemt als raadsvoorzitter. In gevallen dat er meerdere personen evenveel ervaring hebben wordt de oudste van hen de waarnemend raadsvoorzitter.

De gemeenteraad mag echter afwijken van die wettelijke regeling en een raadsbesluit nemen waarbij hij zelf de waarnemend raadsvoorzitter aanwijst uit zijn midden. In Leudal is zo in de eerste zittingsperiode van 2007-2010 (Jo Smolenaars, CDA) en de tweede zittingsperiode van 2010-2014 (Har Frenken, Samen Verder) iemand speciaal aangewezen. De raad laat het 'traditioneel' aan de partij die de meeste stemmen behaalde bij de gemeenteraadsverkiezing over om een voordracht te doen.

In de raadsvergadering van 27 mei 2014 zal Samen Verder Ria Teluij voor benoeming als waarnemend raadsvoorzitter voordragen.

Als zowel burgemeester Arno Verhoeven als raadslid Ria Teluij verhinderd zijn een raadsvergadering bij te wonen, dan geldt alsnog de wettelijke regeling op grond waarvan dan raadslid Thieu Wagemans (Ronduit Open) en daarna raadslid Leon Linssen (Samen Verder) de vergadering zullen voorzitten. Zowel de heer Wagemans als de heer Linssen hebben sinds de start van de gemeenteraad van Leudal op 2 januari 2007 nog geen dag gemist als raadslid (dat geldt overigens ook voor raadslid Ria Teluij en voor raadslid John van den Beuken, maar die laatste wordt per 27 mei 2014 wethouder en is dan raadslid af).

 

 

 

22 mei 2014 Verhouding coalitie - oppositie

 

De nieuwe coalitie van Samen Verder en CDA heeft in de gemeenteraad een meerderheid met 14 van de 25 raadszetels. De oppositie heeft er dus 11.

 

Bekeken naar het aantal op 19 maart 2014 vergaarde aantal stemmen ligt dat iets anders.

Samen Verder + CDA behaalden tezamen 7707 stemmen. Dat is slechts 48,32% van de stemmen.

 

De oppositiepartijen Ronduit Open, D66, VVD en Progressief Leudal behaalden samen 7260 stemmen. Ofwel de oppositie zit op 45,52% van de stemmen.

 

De resterende 6,16 % van de stemmen ging naar de partijen PvdA en OPA die geen zetel wisten te verwerven in de gemeenteraad.

 

Dat ziet er op het eerste oog vreemd uit dat je als coalitie met 447 stemmen meer zelfs drie zetels meer in de gemeenteraad krijgt dan de oppositie terwijl de kiesdeler maar ongeveer 638 stemmen bedraagt. Of, anders gezegd, het is vreemd dat je met 48,32% van de stemmen toch een meerderheid in de raad kunt vormen.

 

De oorzaak is gelegen in de regels van de Kieswet en wel de wijze waarop de zetels worden verdeeld en meer specifiek de restzetels. Die restzetelverdeling (het zogenoemde syteem van de grootste gemiddelden) werkt in het voordeel van de grote partijen. Samen Verder behaalde twee restzetels, Ronduit Open één en het CDA ook één (zou het CDA overigens 27 stemmen minder hebben gekregen dan zou ze die restzetel niet hebben gekregen, maar wel de PvdA). Zie voor die verschillen boven de foto 'Gemeenteraadsverkiezingen > Stembusuitslagen > 2014 > Hoeveel stemmen verschil'.

Een andere 'oorzaak' is dat de door de PvdA en OPA behaalde stemmen in feite niet 'meedoen' als oppositie. Immers, de coalitie heeft 48,32 % van de stemmen en de in de gemeenteraad vertegenwoordigde oppositie heeft 45,52 % van de stemmen. En dát is dus wel een meerderheid van de coalitie tegenover de oppositie met een verschil van 2,8 %.

 

In een plaatje uitgedrukt is 'de taart' tussen de coalitie (Samen Verder + CDA), de oppositie in de gemeenteraad (Ronduit Open + D66 + VVD + Progressief Leudal) en de 'oppositie buiten de gemeenteraad', die geen zetels haalde bij de gemeenteraadsverkiezing (PvdA + OPA) als volgt verdeeld:

 

 

 

 

Dergelijke taarten, met de krachtsverhoudingen per dorpskern, kun je aantreffen via Gemeenteraadsverkiezingen > Stembusuitslagen > 2014 > Cijfers per dorpskern.

 

 

 

21 mei 2014 Kandidaatwethouders + Kandidaatraadsleden

 

Kandidaatwethouders

In een dagblad hebben jullie kunnen lezen dat de aanstaande coalitiepartners Samen Verder + CDA elk twee wethouders gaan leveren:

> Samen Verder nomineert de raadsleden Arno Walraven uit Horn en Piet Verlinden uit Grathem voor de benoeming als wethouder;

> CDA nomineert de raadsleden John van den Beuken uit Neeritter en Paul Vogels uit Haelen.

 

De wethouders Walraven en Verlinden krijgen elk 1,0 fte, dus beiden een volle functie.

De wethouder Van den Beuken krijgt 0,9 fte aan formatie toegewezen en de wethouder Vogels 0,7 fte.

 

In totaal dus 3,6 fte voor formatie aan wethoudersfuncties, dat is 0,5 fte meer dan de wethouders in de zittingsperiode 2010-2014 (in beide collegeperioden: 2010-2013 + 2013-2014) hadden. Verlinden had al een 1,0 fte wethoudersfunctie en behoudt die dus, Vogels had 0,8 fte en nu 0,7 fte en levert dus 0,1 fte in.

 

In de raadsvergadering van 27 mei 2014 zullen de verkiezingen voor de wethoudersfuncties plaastvinden.

 

Kandidaatraadsleden

Als er wethouders uit het midden van de raad worden benoemd, ontstaan er wettelijk vacatures want een wethouder mag (tijdelijke uitzonderingsgevallen daar gelaten) niet ook raadslid zijn. In dit geval hebben alle vier de personen (Walraven, Verlinden, Van den Beuken en Vogels) op grond van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 per 27 maart 2014 zitting in de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 27 mei 2014 zullen naar verwachting de opvolgende raadsleden worden toegelaten tot de gemeenteraad en beëdigd zodat zij direct aan de slag kunnen als raadslid.

Het gaat hierbij om:

1. Pieke Houben uit Haelen. Hij treedt voor Samen Verder in de vacature van Arno Walraven. Pieke heeft nooit eerder in de gemeenteraad zitting gehad.

2. Jack Coolen uit Ell. Hij treedt voor Samen Verder in de vacature van Piet Verlinden. Jack is in de zittingsperiode 2007-2010 raadslid geweest in de gemeente Leudal voor de toenmalige partij Dorpen-Belang en ook raadslid geweest in de voormalige gemeente Hunsel.

3. Peter van Melick uit Neer. Hij treedt voor het CDA in de vacature van John van den Beuken. Peter is in de zittingsperioden 2007-2010 en in 2010-2014 raadslid geweest van de gemeente Leudal.

4. Tiny Reijnders uit Grathem. Zij treedt voor het CDA in de vacature van Paul Vogels. Tiny is raadslid geweest in de voormalige gemeente Heythuysen alsook in de eerste zittingsperiode van Leudal 2007-2010 en in een gedeelte van de zittingsperiode 2010-2014.

 

 

 

16 mei 2014 Coalitieonderhandelingen

 

Samen Verder heeft een persbericht uitgegeven met als titel 'Samen Verder en CDA bereiken akkoord' en de onderstaande tekst:

 

'Afgelopen week hebben in de gemeente Leudal Samen Verder en het CDA overeenstemming bereikt over een conceptcoalitieprogramma. Aan de tekst wordt momenteel de laatste hand gelegd. De twee partijen zijn samen goed voor 14 van de 25 raadszetels. Tijdens een extra raadsvergadering op 27 mei a.s. zal het programma voorgelegd worden en zullen tevens de wethouders worden geïnstalleerd.'

 

 

 

6 mei 2014 Coalitieonderhandelingen

 

Samen Verder heeft een persbericht uitgegeven met als titel 'Samen Verder start gesprekken met CDA' en de onderstaande tekst:

 

'Nadat Samen Verder heeft moeten concluderen dat een grote coalitie in Leudal niet tot de mogelijkheden behoort zal het in eerste instantie de gesprekken met het CDA vervolgen. Nu een samenwerking van drie partijen niet mogelijk blijkt zal worden gekeken of de huidige samenwerking met het CDA kan worden voortgezet. Volgens Arno Walraven ligt dit in de lijn van de eerdere gesprekken: "bij aanvang van de gesprekken met de drie partijen hebben we vooropgesteld dat degene die zich terugtrekt voorlopig in de wachtkamer zit".'

 

 

6 mei 2014 Coalitieonderhandelingen

 

Samen Verder heeft, mede namens Ronduit Open en CDA, een persbericht uitgegeven met als titel 'Grote coalitie niet haalbaar' en de onderstaande tekst:

 

'Nadat afgelopen week intensief overleg heeft plaatsgevonden moesten de drie grote partijen in Leudal concluderen dat een coalitie van de drie grote partijen (Samen Verder, Ronduit Open en het CDA) niet haalbaar was. Ondanks dat dit eerder wel het geval leek moet fractievoorzitter Walraven van Samen Verder toch concluderen dat er te weinig draagvlak is: "gelet op de wens van alle drie de partijen om de bestuurlijke verhoudingen te verbeteren is het niet realiseren van een grote coalitie natuurlijk een teleurstelling. We zullen ons nu moeten beraden op andere mogelijke opties".'

 

 

30 april 2014 Coalitieonderhandelingen

 

Samen Verder heeft, mede namens Ronduit Open en CDA, een persbericht uitgegeven met als titel 'Gesprekken grote coalitie Leudal worden vervolgd' en de onderstaande tekst:

 

'Na een gesprek eerder deze week hebben de drie grote fracties in de gemeente Leudal besloten door te gaan met hun poging tot een grote coalitie te komen. Eerder onderschreven de drie partijen al de wens om tot verbeterde bestuurlijke verhoudingen te komen, nu zal er ook op inhoudelijk vlak tot overeenstemming gekomen moeten worden. Komende week zullen dan ook verschillende werkgroepen aan het werk gaan. Arno Walraven, fractievoorzitter van Samen Verder: 'Eerder spraken we over een stip aan de horizon. Het is nog geen volle zon maar we zijn op weg in de goede richting.'.

 

25 april 2014 Coalitieonderhandelingen

 

Samen Verder heeft, mede namens Ronduit Open en CDA, een persbericht uitgegeven met als titel 'Nieuwe poging driepartijencoalitie' en de onderstaande tekst:

 

'Nadat eerder een coalitie van de drie grote partijen in Leudal van de baan leek, hebben de drie nu besloten te proberen tot een coalitie te komen.

 

Nadat onafhankelijk voorzitter Jos Zuidgeest een basis voor samenwerking zag, werd besloten om opnieuw met drie partijen aan tafel te gaan zitten.

 

De fracties van Samen Verder, Ronduit Open en het CDA (samen goed voor 21 van de 25 zetels) erkennen alle drie het belang van een stabiel en daadkrachtig bestuur voor de komende jaren. De gesprekken zullen komende week worden voortgezet.'

 

 

 

22 april 2014 Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen per dorp

 

 

Bij alle al op deze webstek bekendgemaakte uitslagen is er eentje toegevoegd, namelijk die hoe de uitslagen luiden per dorpskern (met - ter vergelijking - ook de cijfers van 2006 en 2010).

 

Klik boven de foto op 'Gemeenteraadsverkiezing' daarna op 'Stembusuitslagen', dan op '2014' en tenslotte op 'Cijfers per dorpskern'.

 

 

 

18 april 2014 Coalitieonderhandelingen

 

Samen Verder heeft een persbericht uitgegeven met als titel 'Coalitie van drie partijen heeft nog kansen' en de onderstaande tekst:

 

Nadat afgelopen week gespreksleider Jos Zuidgeest de fracties van de drie grote partijen individueel had gesproken adviseerde hij Samen Verder nogmaals een poging te wagen de drie partijen bij elkaar te brengen. Volgens Zuidgeest is er een minimale basis aanwezig waarop de drie grote partijen (Samen Verder, Ronduit Open en het CDA) voort zouden moeten borduren. Fractievoorzitter Walraven blijft hoopvol: “Als deze kans zich aandient moeten we daar serieus naar kijken, ook al is het slechts een stip aan de horizon”. De drie partijen zullen komende week aan tafel schuiven. Walraven is echter resoluut: ”De gemeente moet bestuurd worden, komende week zullen er hoe dan ook stappen gezet moeten worden”.

 

 

 

13 april 2014 Coalitieonderhandelingen

 

Samen Verder heeft een persbericht uitgegeven met als titel 'Brede coalitie Leudal lijkt niet haalbaar' en de onderstaande tekst:

 

Na gesprekken in de afgelopen week moet Samen Verder concluderen dat een brede coalitie op het moment niet haalbaar lijkt. Samen Verder moet ondanks de uitgestoken hand vaststellen dat het draagvlak voor een coalitie met de drie grote partijen voorlopig ontbreekt. Tot spijt van fractievoorzitter Arno Walraven: 'Door een samenwerking met z'n drieën hadden we een duidelijk signaal naar de burgers van Leudal kunnen zenden dat we serieus de verhoudingen willen verbeteren en dat we in gezamenlijkheid de nieuwe, moeilijke dossiers willen aanpakken'. Jos Zuidgeest (die tot nu toe als voorzitter fungeerde) zal komende week met de drie grote partijen afzonderlijk spreken om Samen Verder te adviseren over de te nemen stappen.

 

 

6 april 2014 Wanneer zou een partij één zetel meer hebben gehad ... of minder?

 

Het is een leuk weetje bij hoeveel stemmen meer een partij een zetel meer zou hebben gekregen bij de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014.

Of andersom: bij hoeveel stemmen minder zou ze een zetel hebben moeten inleveren ... en aan wie?

 

Klik boven de foto op 'Gemeenteraadsverkiezing' daarna op 'Stembusuitslagen', dan op '2014' en tenslotte op 'Hoeveel stemmen verschil'.

 

 

6 april 2014 Coalitieonderhandelingen

 

Na de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 heeft Samen Verder gezegd dat zij als partij met de meeste behaalde stemmen het voortouw gaat nemen bij de coalitieonderhandelingen. Dat is een gebruik dat sinds het begin van het ontstaan van Leudal (2007) bestaat, ook in de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer werd doorgaans volgens die traditie van 'de grootste begint' gehandeld.

 

In de week van 24 t/m 28 maart 2014 heeft Samen Verder in de persoon van lijsttrekker en fractievoorzitter Arno Walraven, Piet Verlinden (raadslid en wethouder), Michel Graef (raadslid) en James Gerwert (bestuur Samen Verder) verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle vijf de andere partijen en wel achtereenvolgens met: D66, CDA, VVD, Ronduit Open en Progressief Leudal.

 

In de week daarna voerden die verkenners op 31 maart 2014 'verdiepingsgesprekken' gesprekken met alleen Ronduit Open en aansluitend met het CDA.

 

Op basis van alle informatie hebben de verkenners geconcludeerd dat het wenselijk is dat een gesprek plaatsvindt tussen de drie grote partijen tegelijk: Samen Verder (9 zetels), Ronduit Open (7 zetels) en het CDA (5 zetels), om te verkennen of er een coalitie van deze drie mogelijk is. Zo'n coalitie zou 21 van de 25 zetels omvatten. Om het gesprek onafhankelijk te laten leiden en te laten analyseren is oud waarnemend burgemeester Jos Zuidgeest (burgemeester van Leudal in de periode 1 januari t/m 31 augustus 2007) uit Heerlen gevraagd. Dat gesprek vindt plaats in de week van 7 - 11 april 2014.

 

 

23 maart 2014 Stemkanonnen + top 10 per dorpskern

 

Zie boven de foto 'Gemeenteraadsverkiezing' en dan Stembusuitslagen, vervolgens 2014 voor de stemkanonnen überhaupt, de stemkanonnen onder de niet-lijsttrekkers en de stemkanonnen onder de vrouwen.

 

Daarnaast is ook per dorpskern een top 10 te lezen.

 

 

20 maart 2014 Gemeenteraad in nieuwe samenstelling

 

Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 zullen in de raadsvergadering van donderdag 27 maart 2014 (normaal gesproken) de volgende personen worden beëdigd als nieuwe raadslid voor de zittingsperiode 2014-2018:

 

Samen Verder

Zij hanteert het wettelijke verdeelsysteem

1.Arno Walraven (voorkeurstemmen)

2.Hen Sleven (voorkeurstemmen)

3.Huub van Bogget (voorkeurstemmen)

4.Ria Teluij (voorkeurstemmen)

5.Piet Verlinden (voorkeurstemmen)

6.Leon Linssen (voorkeurstemmen)

7.Michel Graef (voorkeurstemmen)

8.Heleen Wijers – Van der Linden (voorkeurstemmen)

9.Anita van Vlodrop – Van Kempen (voorkeurstemmen)

Ronduit Open

Zij hanteert het systeem van de meeste stemmen gelden

1.Joerie Minses

2.Thieu Wagemans

3.Stan Backus

4.Gerry Teeuwen

5.Jordi Custers

6.André Kierkels

7.Berry Hermans

CDA

Zij hanteert het wettelijke verdeelsysteem

1.John van den Beuken (voorkeurstemmen)

2.Paul Vogels (voorkeurstemmen)

3.Thieu Bongers (voorkeurstemmen)

4.Nadine Alofs (voorkeurstemmen)

5.Maurice Schreurs (voorkeurstemmen)

VVD

Zij hanteert het wettelijke verdeelsysteem

1.Ad Thomassen (voorkeurstemmen)

Progressief Leudal

1.Joost van der Stappen (voorkeurstemmen)

PvdA

Geen raadsleden

OPA

Geen raadsleden

D66

Zij hanteert het wettelijke verdeelsysteem

1.Rens Raemakers (voorkeurstemmen)

2.Kaj Beurskens

 

 

Alle berekeningen en uitleg kun je op deze webstek www.politiekleudal.nl lezen in de avond van 23 maart 2014.

 

 

 

17 maart 2014 158 kandidaten voor 25 raadszetels in Leudal

 

153 inwoners van de gemeente Leudal hebben zich kandidaat gesteld voor verkiezing als gemeenteraadslid tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014. Daarnaast hebben zich 5 personen van buiten de gemeente kandidaat gesteld. Het kandidaat stellen als niet-Leudaller klinkt wellicht vreemd, maar het kan wel. Als zo iemand zou worden gekozen en hij of zij neemt die benoeming aan, dan moet die persoon zich direct vestigen in de gemeente Leudal.

In totaal dus 158 kandidaten, zij staan verdeeld over 8 kandidatenlijsten. In 2010 waren het 138 kandidaten, verdeeld over 6 kandidatenlijsten.

 

37 kandidaten zijn vrouw (2010: 29 vrouwen), 121 kandidaten zijn man (2010: 109).

 

Van de 158 kandidaten staan er:

43 op de lijst van Samen Verder;

23 bij Ronduit Open;

29 bij het CDA;

17 bij de VVD;

15 bij Progressief Leudal;

16 bij de PvdA,;

7 bij OPA en

8 bij D66.

 

In 3 gevallen staan er echtparen op de kandidatenlijst: 2 echtparen bij Progressief Leudal en 1 echtpaar bij de PvdA.

Daarnaast herbergt de kandidatenlijst van Progressief Leudal een vader en dochter.

 

Er zijn t.o.v. 2010 75 nieuwe kandidaten.

55 personen die in 2010 nog kandidaat waren hebben zich in 2014 niet meer kandidaat gesteld.

 

Twee politieke groeperingen doen nu voor het eerst mee: OPA + D66.

 

Van de zes groeperingen die op 3 maart 2010 ook al meededen, heeft de PvdA procentueel gesproken de grootste vernieuwing doorgevoerd op haar kandidatenlijst. 62,5 % van de kandidaten is namelijk nieuw. Voor de 5 andere groeperingen luiden de vernieuwingspercentages:

Ronduit Open: 56,5%;

VVD: 52,9 %;

CDA: 37,9 %;

Samen Verder: 34,9 %;

Progressief Leudal: 13,3 %.

 

 

Hoe zijn die kandidaten verdeeld over de 16 dorpen?

 

Dat kun je op twee manieren bezien: (a) vanuit de politieke groepering én (b) vanuit een dorp.

 

Ad a.

Samen Verder heeft in 15 dorpen kandidaten (en 1 kandidaat van buiten Leudal);

Ronduit Open in 12 dorpen;

CDA in 14 dorpen;

VVD in 8 dorpen;

Progressief Leudal in 7 dorpen;

PvdA in 8 dorpen;

OPA in 3 dorpen (en 4 kandidaten van buiten Leudal) en

D66 in 4 dorpen.

 

Ad b.

Baexem levert 7 kandidaten aan 3 groeperingen;

Buggenum 5 kandidaten aan 3 groeperingen;

Ell 6 kandidaten aan 4 groeperingen;

Grathem 12 kandidaten aan 5 groeperingen;

Haelen 16 kandidaten aan 6 groeperingen;

Haler 1 kandidaat aan 1 groepering;

Heibloem 5 kandidaten aan 4 groeperingen;

Heythuysen 30 kandidaten aan 7 groeperingen;

Horn 18 kandidaten aan 6 groeperingen;

Hunsel 6 kandidaten aan 4 groeperingen;

Ittervoort 8 kandidaten aan 4 groeperingen;

Kelpen-Oler 6 kandidaten aan 5 groeperingen;

Neer 11 kandidaten aan 7 groeperingen;

Neeritter 9 kandidaten aan 4 groeperingen;

Nunhem 4 kandidaten aan 3 groeperingen;

Roggel 9 kandidaten aan 5 groeperingen.

 

Voor meer info over de kandidatenlijsten klik boven de foto op 'Gemeenteraadsverkiezingen' en daarna op 'Kandidatenlijsten'.

 

 

16 maart 2014 van 30 naar 23 stembureaus

 

 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezing van vier jaar geleden werden de 28.887 opgeroepen kiesgerechtigden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen in 28 reguliere stembureaus of in één van de twee mobiele stembureaus.

 

Dit jaar bedraagt het aantal opgeroepen stemgerechtigden 29.157, dat betekent een toename van 270 stemgerechtigden. Dus hoewel de omvang van de bevolking van Leudal al enkele jaren afneemt, neemt het aantal stemgerechtigden nog toe. De verklaring ligt voor de hand: de relatieve ontgroening respectievelijk vergrijzing.

 

Van 2 naar 1 mobiel stembureau

 

Het aantal mobiele stembureaus is teruggebracht van twee naar één.

Voor dit mobiel stembureau zijn 4 standplaatsen, alle toegankelijk voor minder valide kiezers. Er gelden speciale openingstijden:

9.30 – 11.00 uur Ouderencentrum Beek en Bos, Heythuysen

13.00 – 14.00 uur Zorgcentrum Magdalenahof, Magdalenahof 1 Haelen

15.00 – 16.00 uur Zorgcentrum St. Elisabeth, St. Elisabethsdreef 1 Haelen

16.30 – 17.30 uur Woon- zorgcentrum St. Charles, Op de Bos 1 Heythuysen

 

In 2010 werd een apart mobiel stembureau voor Heythuysen (stembureau 29) en voor Haelen (stembureau 30) geregistreerd (met dezelfde standplaatsen), met aparte processen-verbaal etc. Voor de kiezer wijzigt er wat dit betreft eigenlijk niets.

 

Van 28 naar 22 reguliere stembureaus

 

Voor de kiezers die gewend zijn van een regulier stembureau gebruik te maken (dat kan tussen 07.30 en 21.00 uur) is de kans reëel dat er voor hen wél wat wijzigt bij het stemmen op 19 maart 2014.

Zo is in elk van de kernen Heythuysen (van 4 naar 3), Baexem (van 2 naar 1), Roggel (van 3 naar 2), Neer (van 3 naar 2), Haelen (van 3 naar 2) en Horn (van 3 naar 2) één stemlokaal minder dan in 2010 (in Baexem waren overigens voorheen beide stembureaus in de Baexheimerhof gevestigd en nu nog maar 1, dus dat valt qua locatie niet echt als een wijziging te zien).

 

In Heythuysen hadden de 4 stembureaus in 2010 gemiddeld 1250 kiesgerechtigden, in 2014 hebben de 3 bureaus gemiddeld 1769 kiesgerechtigden

(+ 41,5 %)

In Baexem gaat het van gemiddeld 969 naar 1961 kiesgerechtigden (+ 102,3 %).

In Roggel gaat het van 1075 naar 1699 kiesgerechtigden (+ 58,0 %)

In Neer gaat het van 899 naar 1370 kiesgerechtigden (+ 52,4 %).

In Haelen gaat het van 1005 naar 1752 kiesgerechtigden (+ 74,3 %).

In Horn gaat het van 1047 naar 1578 kiesgerechtigden (+ 50,7 %).

 

Bovendien worden sommige stemlokalen die in 2010 nog werden gebruikt in 2014 niet gebruikt + zijn in enkele gevallen nieuwe stemlokalen aangewezen.

 

Verdwenen zijn:

- Heythuysen: voormalige gemeentehuis;

- Grathem: de Nassaurie;

- Roggel: voormalige gemeentehuis;

- Neer: Café Maneslust;

- Haelen: voormalige gemeentehuis;

- Horn: scoutinggebouw;

- Neeritter: 't Törp.

 

Nieuw zijn:

- Heythuysen: Voetbalvereniging SV Heythuysen;

- Grathem: Café-zaal Geraats;

- Neer: Handbooglokaal Vriendschap & Strijd;

- Haelen: Bibliocenter;

- Horn: Hotel-restaurant De Abdij;

- Neeritter: Café De Heerlyckheid.

 

 

Kiesgerechtigde inwoners van Leudal zijn overigens niet verplicht om, ingeval ze hun stem bij de gemeenteraadsverkiezing willen uitbrengen, te gaan naar het stemlokaal dat op hun stempas staat. Als ze maar een stemlokaal kiezen dat binnen de gemeente Leudal ligt.

 

 

 

12 maart 2014 lijstencombinatie Progressief Leudal + PvdA

 

 

In de zitting van het centraal stembureau van 7 februari 2014 is meegedeeld dat er één lijstencombinatie is aangegaan en geldig verklaard. Vroeger noemde men dat wel een 'lijstverbinding'. De lijstencombinatie geldt tussen de politieke groeperingen Progressief Leudal en de PvdA.

 

Wat betekent dat nou, zo'n lijstencombinatie?

Als aan de hand van de verkiezingsuitslag het aantal geldige stemmen wordt gedeeld door het aantal raadszetels (in Leudal 25) weet je de kiesdeler (bijvoorbeeld: 637,24). Per groepering wordt het aantal op haar uitgebrachte stemmen gedeeld door de kiesdeler. Het getal dat daar uitkomt is bijvoorbeeld 5,345 of 0,456 of iets anders. In het ene geval krijgt een groepering in eerste instantie 5 zetels toebedeeld, in het andere 0 zetels (dus het cijfer vóór de komma). Bij zo'n eerste verdeling worden doorgaans circa 21 à 22 zetels verdeeld.

 

Dan blijven er nog 4 of 3 zogenoemde restzetels te verdelen.

 

Bij die eerste zetelverdeling en bij die restzetelverdeling geldt 'hoe meer stemmen je hebt vergaard als groepering, des te meer kan maak je op een zetel' (ik ga even niet in op de techniek van de precieze toedeling via de 'grootste gemiddelden'). Een lijstencombinatie mag in zo'n geval de stemmen bij elkaar optellen en maakt op die manier - als combinatie - meer kans op een zetel. Stel dat zo'n combinatie een restzetel binnenhaalt dan moet later nog worden berekend wie van de (in dit geval twee) politieke groeperingen de restzetel krijgt: Progressief Leudal dan wel de PvdA.

 

Er zit één 'voorwaarde' aan zo'n lijstencombinatie namelijk dat die combinatie alleen gelding heeft als - in dit voorbeeld - zowel Progressief Leudal als de PvdA ook zónder een lijstencombinatie een zetel zouden hebben gehaald. Zo'n 'fictief behaalde zetel' mag overigens een restzetel zijn, m.a.w. daarvoor hoeven beide groeperingen in die fictieve berekening niet per se de kiesdeler ('een volle zetel') te hebben gehaald.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezing in Leudal van 3 maart 2010 bestond ook zo'n lijstencombinatie van beide groeperingen. Die heeft wel degelijk invloed gehad op de uiteindelijke zetelverdeling. Als die lijstencombinatie toen niet had bestaan, dan zou in de zittingsperiode 2010-2014 de groepering Samen Verder geen 8 maar 9 zetels hebben gehad en zou Progressief Leudal geen 2 maar 1 raadszetel hebben bezet.

 

 

26 februari 2014

 

De VVD heeft als laatste van de 8 politieke groeperingen haar verkiezingsprogramma gepubliceerd. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Verkiezingsprogramma's.

 

 

 

15 februari 2014

 

7 van de 8 politieke groeperingen (de VVD nog niet) hebben hun verkiezingsprogramma intussen gepubliceerd. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Verkiezingsprogramma's.

 

 

 

 

7 februari 2014

 

Het centraal stembureau van de gemeente Leudal heeft in een openbare zitting in de raadzaal om 16.00 uur besloten dat de 8, op 3 februari 2014 ingediende, kandidatenlijsten geldig zijn qua aanduiding van de naam van de politieke groeperingen en alle kandidaten.

 

De twee nieuwe politieke groeperingen D66 en OPA kregen via loting als lijstnummer toegewezen 8 respectievelijk 7.

 

 

 

 

4 februari 2014

 

De PvdA heeft haar verkiezingsprogramma openbaar gemaakt. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Verkiezingsprogramma's.

 

 

 

4 februari 2014

 

Er doen 8 politieke groeperingen mee met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014: Samen Verder, Ronduit Open, CDA, VVD, Progressief Leudal, PvdA, D66 en OPA.

Dat zijn er twee meer dan op 3 maart 2010.

 

 

 

4 februari 2014

 

De Partij voor de Leefbaarheid en Democratie doet inderdaad niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Ze heeft geen kandidatenlijst ingeleverd op 3 februari 2014.

 

 

 

3 februari 2014

 

Naar verluidt doet de Partij voor Leefbaarheid en Democratie toch niet mee met de gemeenteraadsverkiezing in Leudal van 19 maart 2014.

 

 

 

2 februari 2014

 

De OPA Leudal heeft nog geen kandidatenlijst openbaar gemaakt. Wel heeft ze allerlei namen in de pers gedropt. Het is de vraag of alle namen door het centraal stembureau zullen worden geaccepteerd. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Kandidatenlijsten.

 

 

 

2 februari 2014

 

Het CDA heeft haar kandidatenlijst openbaar gemaakt. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Kandidatenlijsten.

 

 

 

28 januari 2014

 

De PvdA heeft haar kandidatenlijst openbaar gemaakt. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Kandidatenlijsten.

 

 

 

25 januari 2014

 

De VVD heeft haar kandidatenlijst openbaar gemaakt. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Kandidatenlijsten.

 

 

 

22 januari 2014

 

 

D66 Leudal heeft haar verkiezingsprogramma openbaar gemaakt. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Verkiezingsprogramma's.

 

 

 

22 januari 2014

 

 

Samen Verder heeft haar kandidatenlijst openbaar gemaakt. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Kandidatenlijsten.

 

 

 

19 januari 2014

 

 

Samen Verder heeft haar verkiezingsprogramma 2014-2018 gepresenteerd. Klik daartoe op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Verkiezingsprogramma's.

 

 

 

16 januari 2014

 

 

De heer Rob Hompe meldde me dat OPA (Ouderen Politiek Actief) definitief gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leudal.

Hetzelfde meldde de heer Cor Bosman me ten aanzien van de deelname door de Partij voor Leefbaarheid en Democratie (PvLD).

 

 

 

16 januari 2014

 

 

Ronduit Open heeft via een persbericht laten weten welke 23 personen van haar politieke groepering op 19 maart 2014 verkiesbaar zijn voor de gemeenteraad van Leudal. Klik boven de foto op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Kandidatenlijsten.

 

Tevens heeft Ronduit Open haar verkiezingsprogramma 2014-2018 gepresenteerd. Klik daartoe ook op Gemeenteraadsverkiezing en dan op Verkiezingsprogramma's.

 

 

 

13 januari 2014

 

 

Samen Verder heeft gemeld dat zij deze avond haar kandidatenlijst en verkiezingsprogramma heeft vastgesteld.

Een publicatie van beide stukken volgt over een aantal dagen.

 

Wel is bekendgemaakt dat Arno Walraven lijsttrekker wordt en dat Har Frenken weliswaar verkiesbaar zal zijn als lijstduwer maar dat hij niet meer ambieert om raadslid te worden. In tegenstelling tot wat een in Limburg verschijnend dagblad meldde verlaat hij niet de gemeentepolitiek, hij zal zowel voor de fractie werkzaamheden verrichten als commissiewerk op zich nemen.

 

 

 

9 januari 2014

 

Onderstaand bericht is afkomstig van de webstek van Progressief Leudal

 

Progressief Leudal heeft in haar ledenvergadering van 6 januari 2014 haar kandidatenlijst vastgesteld. Progressief Leudal wil hiermee 3 zetels behalen in de verkiezingen van maart 2014.

 

De lijst bevat 15 kandidaten, waarvan 6 vrouwen en 9 mannen.

 

Lijsttrekker is Joost van der Stappen (Ittervoort), de huidige wethouder voor sociale zaken, zorg, welzijn en leefbaarheid.

De tweede plaats wordt bezet door Ron de Cock (Haelen), die momenteel raadslid is voor Progressief Leudal.

In de volgende posities staan Thieu Munnecom (Neeritter), al diverse jaren commissielid ruimte en Truus Manders-Scheres (Ittervoort), voormalig wethouder van de gemeente Hunsel.

 

De huidige fractievoorzitter Monique Hageman neemt de laatste positie in op de lijst. Zij heeft besloten de actieve politiek te verlaten, maar zal de partij blijven steunen. In dit geval door als lijstduwer te fungeren.

 

Marieke Kortenhorst, (Neer) heeft zich, na de laatste twee jaren actief te zijn geweest voor de eenmensfractie Alternatief Leudal, aangesloten bij Progressief Leudal. Zij heeft gekozen voor een plaats onder aan de lijst. Tot de verkiezingen blijft zij in de gemeenteraad actief voor haar eigen fractie (Alternatief Leudal).

 

Voor de complete kandidatenlijst: zie boven de foto de tab 'Gemeenteraadsverkiezing' en dan 'Kandidatenlijsten'.

 

 

 

 

4 januari 2014

 

 

In Dagblad De Limburger van 4 januari 2014 stond onder de kop 'Partij Bosman doet ook mee in Beesel en Leudal' een artikel over de deelname van de Partij voor Leefbaarheid en Democratie' aan de gemeenteraadsverkiezing van Leudal van 19 maart 2014. Daarin wordt de heer Bosman geciteerd met 'We hebben zowel in Leudal als in Beesel een harde kern van mensen die op de lijst willen staan. Die basis is voldoende om mee te doen.'.

 

De heer Cor Bosman heeft z'n partij opgericht nadat hij in januari 2012 de statenfractie van de PVV (Partij Voor de Vrijheid) had verlaten.

 

In het Limburgs Parlement heeft de Partij voor Leefbaarheid en Democratie één zetel die door de heer Bosman wordt ingenomen.

 

 

Om een indicatie te krijgen van het kiezerspotentieel van de PVV in Leudal (daaruit komt de Partij voor Leefbaarheid en Democratie immers voort) kan worden gekeken naar de uitslagen van de twee meest recente verkiezingen waaraan de PVV heeft meegedaan, namelijk de verkiezingen van Provinciale Staten van 2 maart 2011 + van de Tweede Kamer van 12 september 2012.

 

Bij de Statenverkiezingen behaalde de PVV in Leudal 3.027 stemmen bij een opkomst van 55,5 %. Daarmee behaalde ze toen 19,3 % van de stemmen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen behaalde de PVV in Leudal 3.261 stemmen bij een opkomst van 72,7 %. Daarmee behaalde ze 15,8 % van de stemmen.

 

Bij een gemeenteraadsverkiezing in Leudal staat 19,3 % van de stemmen voor het behalen van 5 zetels en 15,8 % van de stemmen voor 4 zetels, los gezien van eventuele toedeling van restzetels.

 

 

 

4 januari 2014

 

De PvdA Leudal heeft Mart Janssen uit Roggel gekozen tot lijsttrekker. Mart is raadslid voor de PvdA.

Op de tweede plaats staat Hilde Glessner en op de derde plaats Marko Barendregt uit Neeritter. Op de negende plaats staat Ad Lenaerts uit Heythuysen. Wie op de tussenliggende plaatsen staan is vooralsnog 'geheim'.